ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th433522017-02-12 16:00:00qoderกินอยู่...คือกินอยู่อย่างคนอยุธยากับมาโนช พุฒตาล12 ก.พ. 256014:45https://program.thaipbs.or.th/Eatamare/episodes/43352https://program.thaipbs.or.th/watch/LoseLJ<p>หากพูดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลายคนคงนึกถึงภาพเมืองเก่า ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ อยุธยาในวันนั้นจะแตกต่างจากอยุธยาในวันนี้อย่างไร </p><p><strong>กิน อยู่ คือ </strong>ชวนเข้าครัวกับ<strong> มาโนช พุฒตาล</strong> ที่มาบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและความเปลี่ยนแปลงไปของจังหวัดบ้านเกิด ร่วมกันทำอาหารในดวงใจอย่างแกงมัสมั่นเนื้อ และเผยสูตรบาเยียอาหารว่างของชาวมุสลิมที่ในปัจจุบันหารับประทานได้ยาก </p><p><strong>ติดตามเคล็ดลับในการทำอาหารได้ในรายการกินอยู่คือ วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 - 16.30 น. หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>