ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th425732017-01-01 16:00:00qoderกินอยู่...คือพอเพียงแบบปกาเกอะญอ1 ม.ค. 256009:04https://program.thaipbs.or.th/Eatamare/episodes/42573https://program.thaipbs.or.th/watch/lhGgm8<p><strong>กิน อยู่ คือ ชวนเข้าครัวเรียนรู้ชีวิตที่พอเพียงแบบปกาเกอะญอ ผ่านอาหารพื้นบ้านจากวัตถุดิบเฉพาะถิ่น ที่ได้มาจากการทำไร่หมุนเวียนจากภูมิปัญญาดั้งเดิม ทั้งน้ำพริกฮอวอและแกงเย็ม <br><br>ติดตามเรื่องราวการใช้ชีวิตผ่านอาหารได้ใน รายการ กิน อยู่ คือ วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม เวลา 16.00 - 16.30 น. หรือรับชมทีวีออนไลน์ <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><span></span></p>