ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th554812018-09-13 07:30:00qoderติดเครื่องชุมชน77ปทุมธานี ชีวิตใหม่13 ก.ย. 256117:41https://program.thaipbs.or.th/Community77/episodes/55481https://program.thaipbs.or.th/watch/Jhdz4M<p>บทเรียนสำคัญของเกษตรกร<strong>สวนส้มเขียวหวานรังสิต อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี</strong> ที่จำต้องแบกรับหนี้สินมากมาย หลังการล่มสลายของสวนส้มเมื่อกว่า 20 ปีก่อน ถึงวันนี้....เกษตรกรรุ่นลูกหลานสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ปรับเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและจากสื่อออนไลน์ มีการวางแผนและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ กระทั่งกลายเป็น<strong>ต้นแบบพื้นที่เกษตรกรรมแนวใหม่</strong><strong></strong></p><p>ติดตามชมในรายการ <strong>“ติดเครื่องชุมชน77”</strong> วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 07.30 - 08.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></p>