ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th639722019-10-06 20:15:00qoderลูกเหล็ก เด็กชอบยกตอนที่ 5 : ของวิเศษ6 ต.ค. 256218:17https://program.thaipbs.or.th/CleanAndJerk/episodes/63972https://program.thaipbs.or.th/watch/2YOx8v<p><strong>***ชมย้อนหลังละคร "ลูกเหล็ก เด็กชอบยก" ตอนที่ 5 ตั้งแต่เวลา 21.30 น. <strong>(หลังละครออกอากาศ)</strong> ทาง <a href="http://www.vipa.me/?fbclid=IwAR204MFcZCSNfaJ4N3MyZwTghVIcZjve_2cHozA9FXpbpltNedQ-ZQzceTU" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vipa.me%2F%3Ffbclid%3DIwAR204MFcZCSNfaJ4N3MyZwTghVIcZjve_2cHozA9FXpbpltNedQ-ZQzceTU&h=AT2W3veguw_l-wLDFQPH3aF8-SiAjQ_zhFwg2HPQgauMGlBC4mxGFCbijKYsPciG2uDJtq4l6HT9SGOyW63GexL-vpn1jovCmyWA6q6aBjAqKYZQI-iMu9-JN9C0poLJaI2CHzXmRyerAuVCg8rkIv-HOL3xM4C283qOEhtJAC-n9yfGa27cbJT8TdVxLeZ-V6iv1NSa7xZJceqE23COeY6y7_CZhfgzYJFdkFZ8QkvnreM2Ygdzi8q_7yS8KJ57egZDQbWjyZI8VgGyLClf6qoIwYrsdeXNtiBEiL_CUHEEniG31i4PllQi8R0Ukd_VR542SezCQqxwq8R6jwCeX7fCN5_SFlM3S--3xGBY0vTMinXMe1dr9gw1r--mQmDvXkFIZ92TKOcwCnjSpvBVCxYzuLrj6hnW6UtWg2ir9kbnOvpF-ygDmXzFpjFYLD0aLQKlXIVy89PfBT1zRuM_BoddqsQxJiHxUcDzuQoYOiRKR7lUA-ams5jhf1tbnU0BFTOw_PHh5kpD2auHbIY38L8TDet17o-hKJatBpYjJvjxKCkpEOGcgCrAR_bWmBf99EiRAcyCPsLIBmdxu5U0nZNhXMjb4y2fTlYseQwmAtYZe2pSW8UU-zdjgbKDHJsiqQ">www.vipa.me</a> เท่านั้น</strong><strong>***</strong></p><p>เมื่อ <strong>"ไก่"</strong> นักศึกษาทุนโควตานักกีฬายกน้ำหนักของมหาวิทยาลัย ซึ่งเพิ่งมาซ้อมด้วยกันกับ <strong>"นุ่น"</strong> เพียงวันเดียว ก็ลาออกไปอย่างกะทันหัน นุ่นจึงสวมบทเป็นนักสืบไปตามหาไก่ทั้งที่คณะและที่บ้าน จนเกือบโดนทำร้าย แต่โชคดีที่ <strong>"ปอนด์"</strong> มาช่วยไว้ได้ทัน</p><p><strong></strong></p><p>วันต่อมา นุ่นมาหา <strong>"ตะลันต์"</strong> ที่สนามเทนนิส เพื่อเอาของมาคืน แต่กลับทำไม้เทนนิสของตะลันต์พัง จึงอาสานำกลับไปซ่อมให้ เพราะตะลันต์ต้องใช้แข่งในวันรุ่งขึ้น และยังรู้สึกผิดที่ปิดบังเรื่องเข้าชมรมยกน้ำหนัก ด้าน <strong>"คุณย่า"</strong> นั้นห้ามนุ่นกลับบ้านเองอีกเด็ดขาด ต้องให้คนขับรถไปรับเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะให้ลาออกจากมหาวิทยาลัย</p><p><strong>ติดตามชมละคร "ลูกเหล็ก เด็กชอบยก CLEAN and JERK" วันอาทิตย์ที่ <strong>6 ตุลาคม</strong> 2562 เวลา 20.15 - 21.10 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>ลูกเหล็ก เด็กชอบยก