ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th443612017-03-28 13:00:00qoderหน้าที่พลเมือง​นโยบาย ดับไฟใต้ ?28 มี.ค. 256010:52https://program.thaipbs.or.th/Citizenduty/episodes/44361https://program.thaipbs.or.th/watch/1h5tXO<p><strong></strong><strong>นโยบาย ดับไฟใต้ ?</strong><br>การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหนึ่งวาระแห่งชาติของรัฐบาล คสช. และช่วง 2 ถึง 3 เดือนที่ผ่านมา เหตุความรุนแรงลดน้อยลง อาจมาจากกรณีน้ำท่วม และการเสียชีวิตของผู้นำบีอาร์เอ็น แต่นั่นอาจไม่ได้เป็นสิ่งที่คาดหวังจากรัฐบาล คสช. เพราะสิ่งที่ต้องการคือ การแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและถาวร</p><p><strong>ทอล์ค : พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ </strong><strong>" การพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ "<br></strong>การธำรงค์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิม ชาวลาวเวียงที่บ้านเนินขาม จ.ชัยนาท ร่วมกันคงอัตลักษณ์ชุมชน ถ่ายทอดสู่เยาวชนในนาม "ต้นกล้าลาวเวียง" เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ไว้ไม่ให้เลือนหายตามกาลเวลา</p><p><strong>ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>