ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th437422017-02-28 13:00:00qoderหน้าที่พลเมืองปรองดอง รวมศูนย์อำนาจ ?28 ก.พ. 256014:37https://program.thaipbs.or.th/Citizenduty/episodes/43742https://program.thaipbs.or.th/watch/C5kJZQ<p><strong></strong><strong>ปรองดอง รวมศูนย์อำนาจ ?</strong><br>นายกรัฐมนตรี เรียกประชุม ป.ย.ป.เป็นนัดที่ 2 พร้อมที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิอีก 39 คน ร่วมวางกรอบบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สำคัญยังคงสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อเป็นแรงผลักในทุกมิติ</p><p><strong>พลเมืองไทย ตอน บ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่</strong><br>วรรณกรรม-วรรณศิลป์ เป็นอีกช่องทางที่สามารถยกระดับความคิดของผู้คนในสังคม เพราะการอ่านผลที่ได้ใช่แค่ความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังได้รับความรู้ที่ผู้เขียนพยายามสอดแทรกเอาไว้ และเมื่อมีโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ งานนี้ จึงกลายเป็นการรวมศูนย์ความคิดครั้งใหญ่เลยทีเดียว</p><p><strong>ท้องถิ่นควรรู้ ตอน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ</strong><br>ในภาวะที่ครัวเรือนหันมา ปลูกพืชผัก ไว้กินเอง แต่จะทำอย่างไรให้ครัวเรือนนั้น บริหารจัดการกันจนกลายเป็นรายได้เสริมของครอบครัว หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนนทบุรี จึงเป็นแบบอย่างที่จะนำมาปรับใช้ในครัวเรียนและชุมชน</p><p><strong>ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>