ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th434402017-02-14 13:00:00qoderหน้าที่พลเมือง​สัญญาประชาคม ปรองดอง ?14 ก.พ. 256021:45https://program.thaipbs.or.th/Citizenduty/episodes/43440https://program.thaipbs.or.th/watch/Mowgmb<p><strong></strong><strong>สัญญาประชาคม ปรองดอง ?</strong><br>การสร้างความสามัคคีปรองดอง ในยุคของรัฐบาล-คสช. ที่ใครๆ ตั้งข้อสังเกต ว่าทหาร..จะทำให้เกิดการปรองดอง ได้ยังไง ? แต่ในมุมกลับกัน องค์ประกอบในวันนี้ พร้อมและสมบูรณ์แล้ว เมื่อเทียบกับ 10 กว่าปีที่ผ่านมา</p><p><strong>ท้องถิ่นควรรู้ : สร้าง ชุมชนคุณธรรม</strong><br>รัฐบาล-คสช. เร่งเดินหน้าประเทศ ปฏิรูปทุกมิติ หนึ่งในนั้น คือการสร้างสังคมคุณธรรม เพื่อสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาล พร้อมกำหนดเป็นแผนแม่บทขับเคลื่อน โดยคาดหวังปี 2560 จะเกิดองค์กรและชุมชุนคุณธรรม ให้ได้เห็นเป็นรูปธรรม รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</p><p><strong>พลเมืองไทย : เยาวชน พลังของชาติ</strong><br>ในภาวะสังคมเต็มไปด้วยปัจจัย ที่จะดึงเด็กและเยาวชนให้หลงผิด แม้ความรักความอบอุ่น และการเอาใจใส่ของผู้ปกครอง และครอบครัว จะเป็นกรอบหลักในการขีดเส้นทางเดินนั้น แต่เหนือกว่านั้นคือสำนึกดีของตนเอง ที่จะเป็นหลัก กำหนดทางเดินของชีวิต เพื่อเติบโตและเป็นพลังของชาติต่อไป</p><p><strong>ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>