ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th398832016-08-16 13:00:00qoderหน้าที่พลเมือง​เดินหน้าจัดทำ กฏหมายลูก 10 ฉบับ16 ส.ค. 255914:29https://program.thaipbs.or.th/Citizenduty/episodes/39883https://program.thaipbs.or.th/watch/5h4JMb<p><strong></strong><strong>เดินหน้าจัดทำ กฏหมายลูก 10 ฉบับ</strong><br>หลังเสร็จสิ้นภารกิจการร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ก็เดินหน้าภารกิจร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ กฎหมายลูก 10 ฉบับ และภายใน 240 วัน คือกรอบเวลาการทำงานของ กรธ. โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ คาดว่าภายในเดือนตุลาคม หรือไม่เกินพฤศจิกายนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้</p><p><strong>ท้องถิ่นควรรู้ ตอน ความสมดุล น้ำ ป่า และคน</strong><br>เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คงต้องมี แม้แต่ใจกลางเมืองหลวง ยังต้องมีสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่ไว้เป็นปอดหายใจ ของคนเมืองกรุง และมีไว้เป็นแหล่งทรัพยาพากร ของคนทั้งประเทศ มีป่า มีคน พึ่งพาซึ่งกันและกัน</p><p><strong>พลเมืองไทย ตอน พลังเยาวชน น่าน</strong><br>หนึ่งในกระบวนการปลูกจิตสำนึก ผ่านกิจกรรมของคนเมืองน่าน กิจกรรม "ฮักบ้านเกิด" ที่เปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชน ได้แสดงศักยภาพ ผ่านโครงการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงไปถึงกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ </p><p><strong>ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>