ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th397482016-08-08 13:00:00qoderหน้าที่พลเมืองผลประชามติ สู่ ยุทธศาสตร์ชาติ8 ส.ค. 255913:12https://program.thaipbs.or.th/Citizenduty/episodes/39748https://program.thaipbs.or.th/watch/7Qot5A<p><strong></strong><strong>ผลประชามติ สู่ ยุทธศาสตร์ชาติ</strong><br>นับแต่นี้ไป คสช.ต้องเดินหน้า เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย และการได้มาซึ่งความชัดเจนในการปฏิรูปประเทศ ตามเสียงผลักดันของประชาชน และการได้มายังแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี</p><p><strong>ท้องถิ่นควรรู้ ตอน ประชารัฐ แผนพัฒนาชุมชน</strong><br>ลงพื้นที่ โป่งน้ำร้อน จันทบุรี ติดตามโครงการประชารัฐ หนึ่งในแนวนโยบายของรัฐบาล เป้าหมายอยู่ที่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการจัดตั้งโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน โดยจัดสรรงบประมาณให้หมู่บ้านละ 2 แสนบาท</p><p><strong>พลเมืองไทย ตอน กลุ่มเยาวชน รัก บ้านเกิด</strong><br>ความเข้มแข็งในชุมชน เกิดจากคนพื้นที่ ตัวอย่างเช่น กลุ่มพลเมืองสงขลา และกลุ่มเยาวชนบีชฟอร์ไลฟ์ ที่ร่วมกันลุกขึ้นมาปกป้องชายหาด พื้นที่บ้านเกิด ทั้งการรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมเตรียมนำเสนอหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการฟื้นฟูหาดสมิหลา </p><p><strong>ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด"><strong>www.thaipbs.or.th/Live</strong></a><span></span><br></p>