ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th372062016-04-19 13:00:00qoderหน้าที่พลเมืองบทบาท ส.ว.ช่วงเปลี่ยนผ่าน19 เม.ย. 255909:43https://program.thaipbs.or.th/Citizenduty/episodes/37206https://program.thaipbs.or.th/watch/UV8lyf<p><strong></strong><strong>บทบาท ส.ว.ช่วงเปลี่ยนผ่าน<br></strong>ว่าด้วยเรื่อง ส.ว.สรรหาช่วงเปลี่ยนผ่าน ที่คัดเลือกโดย คสช. และหน้าที่หนึ่ง ต้องลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีช่วงเปลี่ยนผ่าน ถ้าเทคะแนนให้รัฐบาลเสียงข้างมากก็อาจจะมากจนเกิดภาวะเบ็ดเสร็จ แต่ถ้าเทคะแนนให้รัฐบาลเสียงข้างน้อย ปัญหาที่ตามมา คือ รัฐบาลไร้เสถียรภาพ</p><p><strong>ช่วง พลเมืองไทย ตอน โฮมการ์ด วินมอเตอไซค์ อาสา<br></strong>กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับเครือข่ายผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง หรือ วินมอเตอไซค์ใน 14 เขตของกทม. หรือ เรียกว่าโฮมการ์ด เข้าทำหน้าที่ เฝ้าระวังสถานการณ์ต่าง ๆ และไม่ได้ทำเฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้น แต่จะทำต่อๆไป เพื่อความสงบของบ้านเมืองของเรา<br><br><strong>ช่วง ท้องถิ่นควรรู้ ตอน เพื่อนช่วยเพื่อน โครงการต้นแบบ</strong><br>เพื่อนช่วยเพื่อน โครงการที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุดูแลให้กำลังใจผู้สูงอายุด้วยกัน โครงการต้นแบบตามนโยบายการกระจายอำนาจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น พร้อมๆกับการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ </p><p><strong>ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>