ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th367352016-03-29 13:00:00qoderหน้าที่พลเมืองบทเฉพาะกาล ในร่างรัฐธรรมนูญ29 มี.ค. 255912:50https://program.thaipbs.or.th/Citizenduty/episodes/36735https://program.thaipbs.or.th/watch/cPOWu6<p><strong></strong><strong>บทเฉพาะกาล ในร่างรัฐธรรมนูญ</strong><br>คงต้องลุ้นกัน ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะข้ามผ่านประชามติไปได้หรือไม่ เพราะไม่เพียงแค่การเคลื่อนไหว ต่อต้าน-คัดค้าน ของกลุ่มผู้เห็นต่างกับรัฐบาล-คสช. หากแต่เนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ ก็ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดอันสำคัญ โดยเฉพาะบทเฉพาะกาล ที่แม่น้ำ 4 สายเชื่อว่าเป็นจุดแข็ง แต่ตรงกันข้าม บางฝ่าย กลับมองว่าเป็นจุดด่างพร้อย</p><p><strong>ช่วงท้องถิ่นควรรู้ ตอน สภาผู้นำชุมชน กลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น</strong><br>ความร่วมมือของคนในชุมชน ถือเป็นกลไกสำคัญ เช่นเดียวกับ สภาผู้นำชุมชน ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา เช่นชุมชนบ้านสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่สภาผู้นำชุมชน หยิบยกปัญหา มาร่วมกันหาทางออก</p><p><strong>ช่วงพลเมืองไทย ตอน พลเมืองอาสา แด่น้องผู้มีความหวัง</strong><br>การสร้างโลกแห่งรอยยิ้มของผู้ให้และผู้รับ เป็นแนวคิดของโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ที่กองทัพเรือร่วมกับองค์กรเอกชนด้านเด็ก และอาสาสมัครนานาชาติ จัดขึ้นเพื่อนำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ร่วมทำกิจกรรม นี่ละภารกิจที่ได้ชื่อว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะ </p><p><strong>ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>