ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th357932016-02-16 13:00:00qoderหน้าที่พลเมือง​สรุปข้อเสนอ ปรับแก้ ร่างรัฐธรรมนูญ16 ก.พ. 255909:12https://program.thaipbs.or.th/Citizenduty/episodes/35793https://program.thaipbs.or.th/watch/dHixn8<p><strong></strong><strong>สรุปข้อเสนอ ปรับแก้ ร่างรัฐธรรมนูญ</strong><br>ภารกิจชี้แจงและรับฟังความเห็น ต่อร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้ว นับจากวันนี้เป็นต้นไปกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จะสรุปความคิดเห็นที่ได้ไปใช้ประกอบการพิจารณา ปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์</p><p><strong>ช่วงท้องถิ่นควรรู้ ตอน ข้อเสนอภาคประชาชน ต่อ ร่าง รธน.</strong><br>หลังจากที่ กรธ.เดินสายเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชน ทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร ทั้งได้รับเสียงสนับสนุน และเสียงท้วงติง ขณะที่ภาคประชาสังคมชี้ว่า ไม่มีบทบัญญัติที่จะการันตีสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ติดตามทุกข้อเสนอแนะ กับ คุณภัทรา ชวนชม ในช่วงท้องถิ่นควรรู้</p><p><span></span><strong>ช่วงพลเมืองไทย ตอน คสช.ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ ร่าง รธน.</strong><br>การสร้างความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมถือว่าสำคัญยิ่ง สำหรับการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ของประเทศ นอกโครงการ รด.จิตอาสาแล้ว กกล.รส. ยังต้องเดินหน้าภารกิจนี้ คู่ขนานไปกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นที่อยู่นั้นด้วย ติดตามกับคุณดวงทิพย์ เยี่ยมภพ ในช่วงพลเมืองไทย </p><p><strong>ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><span></span><br></p>