ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th352982016-01-26 13:00:00qoderหน้าที่พลเมืองร่างรัฐธรรมนูญ เสี่ยง ไม่ผ่านประชามติ ?26 ม.ค. 255912:14https://program.thaipbs.or.th/Citizenduty/episodes/35298https://program.thaipbs.or.th/watch/7jPyPv<p><strong></strong><strong>ร่างรัฐธรรมนูญ เสี่ยง ไม่ผ่านประชามติ ?</strong><br>ร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่นำโดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ จะเริ่มเผยแพร่ในวันศุกร์ สุดสัปดาห์นี้ และมีหลายประเด็น ที่เข้าข่ายสุ่มเสี่ยง ถูกปฏิเสธ หรือ อาจกาช่องไม่เห็นด้วย ในการออกเสียงประชามติ<br><br><strong>ท้องถิ่นควรรู้ ตอน ประชารัฐร่วมใจ สร้างอำเภอสันติสุข</strong><br>"ประชารัฐร่วมใจสร้างอำเภอสันติสุข" หนึ่งโครงการที่รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ แสดงความคิด ความเห็น และเน้นที่จะสร้างแนวร่วมภาครัฐ แบบพาคนกลับบ้าน ติดตามกับคุณดวงทิพย์ เยี่ยมภพ ในช่วงท้องถิ่นควรรู้<br><br><strong>พลเมืองไทย ตอน นักประดิษฐ์ เพื่อผู้พิการ</strong><br>เรื่องดีๆ ของพลเมืองที่เป็นต้นแบบให้สืบสานกันในสังคมไทย นั่นคือกลุ่มมหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ ที่มี ผศ.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ เพื่อประโยชน์สาธารณะ นั่นคือ สร้างรถเข็นคนพิการแบบปรับยืน ที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ติดตามเรื่องราวดีๆ ที่ว่านี้ กับคุณภัทรา ชวนชม ในช่วงพลเมืองไทย<br></p><p><strong>ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>