ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th317252015-02-23 13:00:16qoderหน้าที่พลเมืองปิดบัญชีทางการเมือง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ?23 ก.พ. 255813:00https://program.thaipbs.or.th/Citizenduty/episodes/31725https://program.thaipbs.or.th/watch/jS30xQปิดบัญชีทางการเมือง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ?หลังสนช.มีมติถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี เมื่อ 23 มกราคมที่ผ่านมา มาวันนี้ อัยการสูงสุด ก็เข้ายื่นฟ้องคดีอาญา ต่อศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สรุปฐานความผิดเดียวกัน คือ ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ละเว้น ไม่ระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าว เป็นเหตุให้รัฐเสียหายงบประมาณ 6 แสนล้านบาทท้องถิ่นควรรู้ ตอน… “สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ คนชายขอบ”รับฟังเสียง สะท้อนปัญหา จากครูในพื้นที่สูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. จัดงานเสวนา ตามรอยพระยุคลบาท สร้างโอกาส สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อคนพื้นที่สูงและชายแดน ก็เพื่อหาทางออก และบูรณาการการศึกษาให้ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐและท้องถิ่น ติดตามกับคุณญาณี ไหว้ครู ในท้องถิ่นควรรู้พลเมืองไทย ตอน… “ ฉลวย กะเหว่านาค ผู้นำตัวอย่าง ”อุทิศตน เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในชุมชนและท้องถิ่นของตัวเอง ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา นางฉลวย กะเหว่านาค ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ เพื่อชุมชนและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนอื่นได้ปฏิบัติตาม ติดตามกับคุณภัทรา ชวนชม ช่วงพลเมืองไทยติดตามรายละเอียดได้ในรายการหน้าที่พลเมือง วันจันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live