ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th317242015-03-02 13:00:16qoderหน้าที่พลเมืองบ้าน รัฐธรรมนูญ หลังใหม่2 มี.ค. 255813:00https://program.thaipbs.or.th/Citizenduty/episodes/31724https://program.thaipbs.or.th/watch/GnA44jประเด็น :  “บ้าน รัฐธรรมนูญ หลังใหม่”ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ เกือบสมบูรณ์แล้ว โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ชี้แจงว่าทุกข้อบัญญัติมีเหตุและผล ภายใต้ความคาดหวังที่จะสร้างความมั่นคงทางการเมือง ให้กับประเทศไทย และยกให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เปรียบเสมือนบ้าน ที่ให้พลเมือง...เป็นใหญ่ท้องถิ่นควรรู้ ตอน… “ร่วมแก้ปัญหาการศึกษา พื้นที่ชายขอบ”เรื่องของครูและนักเรียน กับการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่สำคัญ เช่นเดียวกับเด็ก ๆในพื้นที่สูง ซึ่งอยู่ในรอยต่อ 3 จังหวัดในภาคเหนือ ต้องพยายามทุกวิถีทาง ที่จะได้เล่าเรียนศึกษา ท้องถิ่นควรรู้วันนี้ จึงนำเสนอเรื่องที่ภาครัฐ ร่วมกับท้องถิ่นและคนในพื้นที่ ร่วมกันเยียวยาแก้ปัญหานี้ เพราะเห็นถึงความสำคัญการศึกษาอนาคตของชาติ ติดตามกับ คุณญาณี ไหว้ครูพลเมืองไทย ตอน… “นักธุรกิจ จิตอาสา”ความเสียสละของบุคคลที่ได้ชื่อว่ามีจิตอาสา จิตสาธารณะ ต้องยกให้นายบรรเจิด มานะกุล อดีตนักธุรกิจวัยเกษียณ ซึ่งใช้ประสบการณ์ของตัวเอง มาช่วยงานการสอนภาษาอังกฤษ แก่เด็กๆ ทำให้การพูดภาษาอังกฤษของเด็กๆไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ติดตามกับคุณภัทรา ชวนชม ในช่วงพลเมืองไทย  ติดตามรายละเอียดได้ในรายการหน้าที่พลเมือง วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live