ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th317142015-05-11 22:00:14qoderหน้าที่พลเมืองปฏิกริยา ผลักดัน แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ11 พ.ค. 255822:00https://program.thaipbs.or.th/Citizenduty/episodes/31714https://program.thaipbs.or.th/watch/ru7hJiประเด็น :  “ปฏิกริยา ผลักดัน แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ”ปฏิกริยา ต่อร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีเสียงสะท้อน วิพากษ์วิจารณ์ จากผู้ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มพลเมือง,กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง,กลุ่มการเมือง,อดีตส.ส.,อดีตรัฐมนตรี และแกนนำพรรคการเมือง แม้แต่ผู้ที่กำลังจะให้ความเห็นชอบ คือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ต่างก็มีปฏิกริยาผลักดันให้เกิดการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญทอล์ค ...ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย : ร่างรัฐธรรมนูญ ที่รับได้ ?สปช.จะลงมติผ่านร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 6 สิงหาคมนี้หรือไม่ ถือเป็นดุลยพินิจที่สำคัญ ไม่ต่างกับการที่จะตัดสินใจ ที่จะจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. บอกว่า ไม่ใช่อำนาจโดยชอบของหัวหน้า คสช.เท่านั้น แต่เป็นอำนาจของ ครม.และคสช. ที่ต้องร่วมกันพิจารณา ท้องถิ่นควรรู้ ตอน ยกระดับ การประมงไทย”จากคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 10/2558 จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เป้าหมายคือการทำให้การประมงของไทยได้มาตรฐานสากล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของไอยูยูฟิชชิ่ง แต่ภารกิจของศูนย์นี้ ยังถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมง และแรงงานประมง ในพื้นที่ท้องถิ่นนั้นๆ อีกด้วย ติดตามกับคุณญาณี ไหว้ครู ในช่วงท้องถิ่นควรรู้พลเมืองไทย ตอน คุณแม่โสสะ ผู้เติมเต็ม ทำหน้าที่ของความเป็นแม่ ถือเป็นบทบาทสำคัญของคุณแม่แห่งบ้านโสสะ หรือมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่กำหนดบทบาทให้หญิงโสด แต่พร้อมที่จะอุทิศตน ให้เด็กและเยาวชนที่ขาดพ่อแม่ ได้รับหน้าที่เป็นแม่ของลูกในบ้าน คอยเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน เด็กๆด้วยความรัก โดยหวังให้เด็กเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีความสุข ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 22.35 - 23.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live