ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th317052015-07-13 22:00:12qoderหน้าที่พลเมืองยึดกฏระเบียบ สู่ มาตรฐาน ประมงไทย ?13 ก.ค. 255822:00https://program.thaipbs.or.th/Citizenduty/episodes/31705https://program.thaipbs.or.th/watch/mY2xE6ประเด็น :  ยึดกฏระเบียบ สู่ มาตรฐาน ประมงไทย ?ผลการประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ศปมผ. ครั้งที่ 10 ได้ข้อสรุปว่า ต้องมีหลักเกณฑ์คัดแยกประเภทของเรือ ระหว่างเรือประมงพื้นบ้าน กับเรือประมงพาณิชย์ หลังนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บอกว่าแผนการดำเนินการจัดระเบียบเรือประมง ไม่เพียงแค่ชัดเจนในทางปฏิบัติร่วมกันเท่านั้น แต่ต้องไม่กระทบต่อชาวประมง ที่ประกอบอาชีพสุจริตด้วยทอล์ก... : พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ : มาตรฐานการประมงไทย ?ศปมผ. ย้ำในที่ประชุม คือ การทำการประมง ต้องเคารพกฏ และปฏิบัติร่วมกันตามกฎหมายที่กำหนดขึ้น ไม่เพียงแค่จะสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้น แต่ยังหมายถึงการเป็นที่ยอมรับ ตามหลักสากล ด้วยเหตุนี้ ศปมผ. ปฏิบัติภารกิจ ผ่านมา 2 เดือน ได้ผลอย่างไร หน้าที่พลเมือง พูดคุยกับพล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือท้องถิ่นควรรู้ ตอน...ธรรมนูญตำบล กฏของการอยู่ร่วมกัน  กฏของการอยู่ร่วมกัน ที่เรียกว่า “ธรรมนูญ” ข้อบัญญัติที่คนในตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตร ได้เห็นชอบร่วมกัน ว่าจะยึดถือเป็นหลักปฏิบติในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นชุมชนของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ นี่ก็เป็นอีกวิถีหนึ่งที่อาศัยหลักประชาธิปไตย ในการสร้างชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ติดตามจากคุณภัทรา ชวนชม ในช่วงท้องถิ่นควรรู้พลเมืองไทย ตอน...เยาวชนไทย นักประดิษฐ์การวางรากฐานให้กับเด็กและเยาวชน ถือเป็นอนาคตสำคัญของประเทศชาติ อีกมุมหนึ่งของเยาวชนไทย จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี ที่กำลังจะก้าวไปสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์ของชาติ หลังคิดค้นผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ ชุดอุปกรณ์เลาะก้างปลา และสามารถคว้ารางวัลระดับนานาชาติ จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่ประเทศมาเลเซียติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 22.30 - 23.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live