ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th317042015-07-20 22:00:12qoderหน้าที่พลเมืองยุทธศาสตร์น้ำ สู่การแก้ปัญหา ?20 ก.ค. 255822:00https://program.thaipbs.or.th/Citizenduty/episodes/31704https://program.thaipbs.or.th/watch/87g09cประเด็น :  ยุทธศาสตร์น้ำ สู่การแก้ปัญหา ?ครม.มีมติเห็นชอบ ให้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา และสั่งการให้ทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูล เพื่อจัดทำเป็นแผนระยะยาว ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็เริ่มเห็นภาพกันแล้ว นั่นเพราะไทยต้องเผชิญกับปัญหาเฉพาะหน้า โดยเฉพาะเรื่องของน้ำ และเรื่องความมั่นคง ซึ่งหากวางยุทธศาสตร์ในอดีตไว้ชัดเจน ปัจจุบันอาจไม่ต้องเผชิญปัญหาแบบนี้ นี่คือโจทย์ที่ต้องหาคำตอบทอล์ก : รศ.สุวัฒนา จิตตลดากร : ยุทธศาสตร์น้ำ ทางแก้..ทางรอด ?การกำหนดยุทธศาสตร์น้ำที่ชัดเจน มีแผนแม่บท น่าจะเป็นสมมุติฐานของการแก้ปัญหาน้ำ ที่บ้านเรากำลังเผชิญอยู่ หากย้อนเวลาไปในช่วง 5 ถึง 10 ปีที่ผ่านมา บ้านเราต้องเผชิญกับปัญหาน้ำมาโดยตลอด มีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัจจัยที่ว่าด้วยการเมือง หาคำตอบจาก รศ.สุวัฒนา จิตตลดากร ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำท้องถิ่นควรรู้ : แอพพลิเคชั่น โปลิศ ไอเลิทยู Police i lert youภัยคุกคาม ในยุคนี้มีหลากหลายรูปแบบ รวมถึงภัยคุกคามที่ว่าด้วยโลกไซเบอร์ หรือโซเชียล แต่อีกมุมหนึ่ง ก็สามารถพลิกวิกฤต ให้เป็นโอกาส กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้นำและพัฒนาแอพพลิเคชั่น ที่ชื่อ โปลิศ ไอเลิทยู Police i lert you เป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ได้อีกทางหนึ่ง ติดตามกับคุณญาณี ไหว้ครู ในช่วงท้องถิ่นควรรู้พลเมืองไทย : Food for friends เพื่อคนไร้บ้านแม้จะเป็นคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้าน แต่ในฐานะพลเมือง ก็ย่อมไม่แตกต่างกัน โครงการ Food for friends ฟู๊ด ฟอร์ เฟรนด์ เกิดขึ้นด้วยวัตุประสงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ทั้งการสนับสนุนด้านอาหาร ยา และสิ่งของที่จำเป็น ติดตามเรื่องดีๆ กับคุณภัทรา ชวนชม ในช่วงพลเมืองไทยติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 22.30 - 23.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live