ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th317032015-07-27 22:00:12qoderหน้าที่พลเมืองปฏิรูปวัด ปฏิรูปคน?27 ก.ค. 255822:00https://program.thaipbs.or.th/Citizenduty/episodes/31703https://program.thaipbs.or.th/watch/1buj9Lปฏิรูปวัด ปฏิรูปคน?อะไรที่จะเป็นทางแก้ให้สังคม ที่ถูกความขัดแย้งกลืนกิน จนลืมคำว่า ปรองดองสมานฉันท์ และคำตอบที่ได้ ไม่พ้นคำว่าหล่อหลอมจิตใจ โดยใช้ "บวร" คือ บ้าน วัด โรงเรียน มาเป็นศูนย์กลาง สุดสัปดาห์นี้ มีวันสำคัญทางศาสนา นั่นคือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งอาจไม่ใช่แค่วันพระใหญ่เท่านั้น แต่น่าจะเป็นวัน เป็นโอกาส ที่ให้เราทุกคนได้ร่วมกันพลิกฟื้นชีวิต เพื่อความรักความสามัคคี ให้เกิดขึ้น พลเมืองไทย ตอน สร้างพลเมืองไทย ตามแนวทางพ่อ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา หัวใจหลัก ของการกระบวนการสร้างพลเมือง เพื่อประเทศน่าอยู่ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามหลักการการพัฒนา ผสมผสานกับแนวทางพระราชดำริ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่เยาวชนพลเมืองไทย ก่อนนำหลักการ และความสำเร็จที่ได้ กลับไปถ่ายทอดส่งมอบให้คนในพื้นที่ ติดตามกับคุณญาณี ไหว้ครู ในช่วงพลเมืองไทยท้องถิ่นควรรู้ ตอน บ้านศาลาดิน ต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  หลักการพึ่งตนเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน คือเจตจำนงหลักของการสร้างต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งชุมชนบ้านศาลาดิน ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ ถือเป็นต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของอ่างทอง ติดตามจากคุณภัทรา ชวนชมติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 22.30 - 23.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live