ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th628712019-08-19 13:30:00qoderนักข่าวพลเมือง C-Siteจุดประเด็นพลเมือง19 ส.ค. 256219:40https://program.thaipbs.or.th/CSite/episodes/62871https://program.thaipbs.or.th/watch/n9AZJb<p><strong>พบกับ "ฟักแฟง" วิภาพร วัฒนวิทย์ ที่จะพาไปปักหมุด จุดประเด็น เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยง ในตอน "จุดประเด็นพลเมือง"</strong></p><ul><li>แนวคิด <strong>"Love The Sea Cure Animals"</strong> นำขยะทะเลมาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งร้าน สร้างจิตสำนึก ใส่ใจสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล </li><li>การทำ<strong>วนเกษตร</strong> อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ปลูกพืชที่หลากหลายแซมในพื้นที่ป่าธรรมชาติ </li><li>การเปลี่ยนแปลง<strong>วิถีการทำนา</strong> ที่ ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย </li><li>ออกแบบ<strong>เครื่องมือสื่อสาร</strong> ให้คนในชุมชนได้เรียนรู้การประหยัดพลังงานในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ที่ จ.อำนาจเจริญ </li><li>โครงการ<strong>นักเขียนตาบอด</strong> กับการเก็บข้อมูลร่วมกับอาสาสมัคร </li><li><strong>การวัดความสุขมวลรวม</strong> จากชุมชนสันกำแพงร่วมมัสยิดดารุลบิร จ.เชียงใหม่</li></ul><p><strong>ติดตามได้ในรายการนักข่าวพลเมือง C-Site วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>