ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th566442018-11-05 13:30:00qoderนักข่าวพลเมือง C-Siteหมุดนี้มีเรื่องเล่า5 พ.ย. 256100:33https://program.thaipbs.or.th/CSite/episodes/56644https://program.thaipbs.or.th/watch/RY5l1N<p><strong>พบกับ "ฟักแฟง" วิภาพร วัฒนวิทย์ ที่จะพาไปปักหมุด จุดประเด็น เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยง ในตอน "หมุดนี้มีเรื่องเล่า"</strong></p><ul><li>กิจกรรมงานบุญออกพรรษาและความศรัทธาของคนในท้องถิ่น ทั้งภาคเหนือ, อีสาน และใต้</li><li>เรื่องราวจากจังหวัดอุดรธานีกับเวทีเสวนาวิชาการระดับชาติ<strong> "ถอดรื้อพรมแดนความรู้ : ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล" </strong>เพื่อพูดคุยถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในภาคอีสาน รวมถึงพื้นที่หนองหานและทะเลบัวแดง</li><li><span></span>เรื่องราวของแรงงานไทยในเกาหลีใต้ และคำแนะนำหากต้องการไปทำงานต่างประเทศ</li><li>สำรวจ<strong> "ตลาดปลาท่าวังหิน"</strong> ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ปลาแม่น้ำมูลลดน้อยลง</li><li>ตามไปดู <strong>"การดำนาข้าวเข็มทอง"</strong> พร้อมเคล็ดไม่ลับฉบับพื้นบ้านกับการปลูกข้าวอย่างไรไม่ให้ล้ม</li><li>จุดชมวิวกว๊านพะเยา และเรื่องเล่าแรกพบพิธีลอยเรือชาวมอแกลน จากเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง<span></span></li></ul><p><strong>ติดตามได้ในรายการนักข่าวพลเมือง C-Site วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>