ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th512842018-02-26 13:30:00qoderนักข่าวพลเมือง C-Siteพลัง (งาน) ของคนตัวเล็ก26 ก.พ. 256118:06https://program.thaipbs.or.th/CSite/episodes/51284https://program.thaipbs.or.th/watch/TKBmYk<p><strong>พบกับการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในชุมชน จาก 6 ภาคพลเมือง 6 กลุ่มพลัง (งาน) ของคนตัวเล็ก</strong></p><ol><li>ข้อถกเถียงถึงแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในพื้นที่เทพาและกระบี่ ยุทธศาสตร์พลังงานในประเทศจะเป็นไปในทิศทางไหน เราจะพาไปดูวิธีจัดการพลังงานของภาคประชาชนในหลาย ๆ พื้นที่</li><li>บ้านสวนกง จ.สงขลา คุณลุง คุณป้าจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับฐานทรัพยากรทางทะเล ด้วยการให้เด็ก ๆ ลงมือทำครัวจากวัตถุดิบที่มีอยู่หน้าบ้านพวกเขา ผ่านห้องเรียนริมทะเล</li><li>บ้านแม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สอนให้คนในชุมชนทำฐานข้อมูลที่ดินด้วยตัวเอง โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS เพื่อผลักดันสู่ข้อตกลงท้องถิ่น ในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ร่วมกัน</li><li>ยังอยู่ใน จ.เชียงใหม่ มีความพยายามในการจัดกองทุนการศึกษา ด้วยการระดมเงินบริจาคคนละ 10 บาท ทุกต้นปี หลังพูดคุยและมองเห็นปัญหามานาน เพื่อจัดการศึกษาที่ดีให้เกิดขึ้นจริง</li><li>เรื่องของข้าวกับวิถีชาวนาใน จ.ยโสธร ที่วางแผนรักษาปัจจัยการผลิต ด้วยการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้เพื่อทำกิน ไม่ให้เมล็ดพันธุ์พื้นถิ่นดั้งเดิมหายไป</li><li>ไปกันที่บ้านตาตา จ.ศรีสะเกษ ชุมชนที่ร่วมกันออกแบบและวางกติกา ลดละเลิกแอลกอฮอล์ ในรูปแบบธรรมนูญชุมชน</li></ol> <p><strong>ติดตามได้ในรายการนักข่าวพลเมือง C-Site วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>