ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th309122015-05-24 11:00:42qoderเรื่องยิ่งใหญ่ จากหัวใจดวงเล็กนักสืบพิทักษ์สายน้ำ24 พ.ค. 255811:00https://program.thaipbs.or.th/Bigstory/episodes/30912https://program.thaipbs.or.th/watch/ta244Y        "แกนนำเยาวชนนักรบสิ่งแวดล้อมนักสืบสายนํ้า" เป็นกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จ.ฉะเชิงเทรา ที่จับงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ทั้งนํ้า ป่า ขยะ และพลังงาน โดดเด่นด้วยการสร้างนักสืบสายนํ้าที่มีผลต่อการแก้ปัญหา ด้วยความรอมชอมและสันติวิธี ระหว่างภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมใน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เกิดการปรับปรุงระบบบำบัดนํ้าเสียอย่างมีมาตรฐาน โดยได้รับมอบหมายจากกลุ่มอนุรักษ์ของจังหวัดให้เป็นแกนนำ ในการขยายผลเพื่อสร้างเยาวชนจากโรงเรียนอื่นๆ ให้มีความรู้เรื่องการอนุรักษ์ มีกิจกรรมเฝ้าระวังการตรวจสอบคุณภาพนํ้าในบ้านตัวเอง จนสามารถขยายเครือข่ายออกไปได้ 20 โรงเรียน ตั้งแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้าในลุ่มนํ้าบางปะกง มีสมาชิกรวม 500 คน เป็นกลุ่มแกนนำเยาวชนที่ทำงานด้วยอุดมการณ์ "ให้ เสียสละ จิตอาสา สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน อดทนอดกลั้น และจริงใจ" ติดตามชมรายการเรื่องยิ่งใหญ่ จากหัวใจดวงเล็ก ตอน นักสืบพิทักษ์สายน้ำ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live