ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th361282016-03-02 13:30:00qoderที่นี่บ้านเราผ้าพื้นเมือง ปกาเกอะญอ2 มี.ค. 255918:03https://program.thaipbs.or.th/Banrao/episodes/36128https://program.thaipbs.or.th/watch/etT1yS<p><strong>"</strong><strong>ผ้าพื้นเมือง"</strong> เป็นสื่อสัญลักษณ์ของคนในแต่ละชุมชนที่แสดงถึงเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่นี่บ้านเราสัปดาห์นี้จะพาไปที่ <strong>"บ้านปะน่อยปู่" </strong>ตั้งอยู่ในเขต<strong>ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก </strong>หมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งมีสายน้ำลำธารที่ไหลผ่านกับภูเขาที่สลับซับซ้อนโอบอ้อมหมู่บ้านไว้ หลักฐานบอกว่าชุมชนแห่งนี้มีอายุกว่าร้อยปี ผู้คนที่นี่เป็น<strong>ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง </strong>หรือ<strong>ปกา</strong><strong>เกอะญอ </strong>มีอาชีพทำไร่ ทำนา รับจ้าง และมี <strong>"การทอผ้า" </strong>ที่นอกจากจะถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่มแล้ว ยังเปรียบเสมือนเป็นจิตวิญญาณของปกาเกอะญอ</p><p><strong>ติดตามชมรายการที่นี่บ้านเรา ตอน ผ้าพื้นเมือง ปกาเกอะญอ ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live"><strong>www.thaipbs.or.th/Live</strong></a><br></p>