ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th778762021-04-21 13:30:00qoderที่นี่บ้านเรารองเมืองทราบแล้วเปลี่ยน21 เม.ย. 256412:39https://program.thaipbs.or.th/Banrao/episodes/77876https://program.thaipbs.or.th/watch/pk23NA<p>พาไปเดินชมสามชุมชนกลางเมือง ชุมชนวัดดวงแข, ชุมชนแฟลตรถไฟ, ชุมชนตรอกสลักหิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่เด็กในชุมชนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของตนเอง ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ของคนในชุมชน โดยนำศิลปะมาเข้ามาปรับภูมิทัศน์ชุมชนให้น่าอยู่ ชวนเด็กและคนในชุมชนทำกิจกรรมวาดภาพ ทาสีกำแพง และถ่ายภาพสะท้อนเรื่องราววิถีชุมชน </p><p><strong><strong>ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>775132021-04-07 13:30:00qoderที่นี่บ้านเราเล็กปากพญา7 เม.ย. 256415:10https://program.thaipbs.or.th/Banrao/episodes/77513https://program.thaipbs.or.th/watch/ECAdQb<p>ที่นี่บ้านเรา โดยผู้ผลิตภาคพลเมือง ทีมไปเดินเล่น พาออกเดินทางไปติดตามความพยายามในการปรับเปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรม จากการทำประมงด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย จนเกิดปัญหาการลดลงของทรัพยากรทางทะเล คนในชุมชนบ้านปากพญา ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จึงร่วมกันทำประมงเชิงอนุรักษ์ เพื่อที่จะดูแลทรัพยากรหน้าบ้านของตัวเอง และช่วยกันเฝ้าระวังการเข้ามาทำประมงที่ผิดกฎหมาย เพื่อช่วยฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล ให้ชาวบ้านสามารถทำมาหากิน สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชุมชนอีกครั้ง</p><p><strong><strong>ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong><span class="redactor-invisible-space"><br></span></p>773532021-03-31 13:30:00qoderที่นี่บ้านเราแสงแห่งรัก31 มี.ค. 256416:31https://program.thaipbs.or.th/Banrao/episodes/77353https://program.thaipbs.or.th/watch/Z60oBA<p>คุ้งบางกะเจ้า นับว่าเป็นแหล่งโอโซนใหญ่ในเมือง เปรียบได้กับเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ ด้วยสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ท่ามกลางความแออัดของเมืองใหญ่ที่ทันสมัย ทำให้หิ่งห้อยลดจำนวนลงไป ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ ที่นี่บ้านเรา โดยผู้ผลิตภาคพลเมือง ทีมบาบูนฮับ พาเดินทางไปติดตามการทำงานของทีมวิจัยที่ศึกษาชีวิตหิ่งห้อยในห้องทดลอง จนสามารถนำมาขยายพันธุ์ปล่อยหิ่งห้อยคืนสู่ธรรมชาติได้ โดยไม่รบกวนชีวิตหิ่งห้อยประจำถิ่น และนอกจากนี้ยังเกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนคุ้งบางกระเจ้า เป็นกลุ่มอนุรักษ์หิ่งห้อย <strong>"ลำพูบางกระสอบ" </strong>เพื่อรักษาชีวิตหิ่งห้อยและแสงแห่งความหวังสุดท้ายของบางกะเจ้าต่อไป</p><p><strong><strong>ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong><span class="redactor-invisible-space"><br></span></p>769492021-03-24 13:30:00qoderที่นี่บ้านเราโฮมแสนสุข ตั้งหลักชีวิต24 มี.ค. 256413:37https://program.thaipbs.or.th/Banrao/episodes/76949https://program.thaipbs.or.th/watch/R50pdw<p>โฮมแสนสุข<strong> "โฮม"</strong> ภาษาอีสานแปลว่า รวม และพ้องเสียงกับ Home ที่แปลว่าบ้านในภาษาอังกฤษ <strong>"บ้านโฮมแสนสุข" </strong>จึงเป็นอีกพื้นที่ซึ่งตั้งใจจะรวมเอาความเป็นบ้าน ให้มาเติมพลังแก่สมาชิก <strong>"เครือข่ายคนไร้บ้าน"</strong> ที่อาศัยในศูนย์ตั้งหลักแห่งนี้ รายการที่นี่บ้านเรา โดยผู้ผลิตภาคพลเมือง คุณองอาจ หาญชนะวงศ์ ทีมแฮนดีแคม พาเดินทางไปติดตามการทำงานของกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น<strong> "บ้านโฮมแสนสุข"</strong> ศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน ให้มีที่พักพิงอาศัยและเสริมสร้างทักษะให้เพื่อนกลุ่มคนไร้บ้าน สามารถตั้งหลักชีวิตในอนาคตได้ </p><p><strong><strong>ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>767482021-03-10 13:30:00qoderที่นี่บ้านเราคนเฒ่า (ไม่) ไร้สัญชาติ10 มี.ค. 256418:01https://program.thaipbs.or.th/Banrao/episodes/76748https://program.thaipbs.or.th/watch/ZL02ah<p>ชาวบ้านตามแนวชายแดนจำนวนมาก ตกหล่นอยู่ในสถานะคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ทำให้กลุ่มคนชายขอบเหล่านี้ต้องกลายเป็นผู้สูงอายุไม่มีสิทธิขั้นพื้นฐาน รายการที่นี่บ้านเรา โดยผู้ผลิตภาคพลเมือง ทีมสื่อชายขอบ คุณชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี พาไปติดตามการทำงานของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ที่ช่วยเหลือและผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุของกลุ่มชาติพันธุ์ ตำบลดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย </p><p><strong><strong>ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong><span class="redactor-invisible-space"></span></p>765272021-03-03 13:30:00qoderที่นี่บ้านเราคนทำเงิน3 มี.ค. 256411:36https://program.thaipbs.or.th/Banrao/episodes/76527https://program.thaipbs.or.th/watch/N5XQ1y<p>ที่นี่บ้านเรา โดยผู้ผลิตภาคพลเมือง คุณวรวุฒิ ชูชัย ทีมดูบ้านเรา พาไปติดตามการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมการทำเครื่องเงินโบราณ ที่บ้านโชค อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่นี่มีการส่งต่อการทำเครื่องเงินลวดลายโบราณ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ และการนำเครื่องเงินมาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น ให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ ต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต<br></p><p><strong><strong>ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>763232021-02-24 13:30:00qoderที่นี่บ้านเรา108 ขุนศึกปากน้ำโพ24 ก.พ. 256415:39https://program.thaipbs.or.th/Banrao/episodes/76323https://program.thaipbs.or.th/watch/urOGzA<p>ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้รูปแบบการแสดงเอ็งกอเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย รายการที่นี่บ้านเรา โดยผู้ผลิตภาคพลเมือง ทีม ACTITEM คุณจิรธณ จิรอุดมพล ได้บันทึกเรื่องราว ความรัก ความเชื่อ ความศรัทธา การสืบสานศิลปะการแสดงเอ็งกอ ของคณะเอ็งกอเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ร่วมกับเยาวชนที่เป็นลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีน จ.นครสวรรค์<br></p><p><strong><strong>ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>759192021-02-10 13:30:00qoderที่นี่บ้านเราโรงเรียนมดแดง10 ก.พ. 256411:42https://program.thaipbs.or.th/Banrao/episodes/75919https://program.thaipbs.or.th/watch/rswpXW<p>กว่า 60 ปี ที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลโรงเรียนบ้านเชียงกรม ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี พื้นที่ความผูกพันของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น ทุกตารางนิ้วของโรงเรียนอยู่ในสายตาและความดูแลอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน แต่ความท้าทายเกิดขึ้น เมื่อจำนวนนักเรียนมีผลต่องบประมาณในการบริหารจัดการ <strong>"ผ้าป่าชุมชน" </strong>และความผูกพันจึงเป็นเครื่องมือให้ชาวบ้านรวมพลัง เพื่อดูแลโรงเรียนแห่งนี้ไว้ให้ลูกหลาน ผู้ผลิตภาคพลเมือง คุณปัญญา คำลาภ กลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน บันทึกเรื่องราวนี้บอกเล่าจากบ้านของเขาเอง อีกสถานการณ์ที่โรงเรียนขนาดกลางในชนบทต้องเผชิญ</p><p><strong><strong>ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong><span class="redactor-invisible-space"><br></span></p>757132021-02-03 13:30:00qoderที่นี่บ้านเราอุทัยถิ่นควายงาม3 ก.พ. 256411:24https://program.thaipbs.or.th/Banrao/episodes/75713https://program.thaipbs.or.th/watch/K1xnrb<p>กลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในจังหวัดอุทัยธานี รวมกลุ่มปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ด้วยการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ เลี้ยงควายสายพันธุ์พื้นถิ่น ที่นี่บ้านเรา โดยผู้ผลิตภาคพลเมือง ทีมคนสารคดี คุณสิริธารณ์ เลาวกุล ชวนติดตามความพยายามของเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย ในการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ควายอุทัยธานีแท้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและนำองค์ความรู้ในการเลี้ยงควายสายพันธุ์แท้ส่งต่อให้กับลูกหลานชาวอุทัยธานี ผ่านงานวิจัยของสถานศึกษาในพื้นที่ หวังให้เกิดความยั่งยืน</p><p><strong><strong>ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>755852021-01-27 13:30:00qoderที่นี่บ้านเราเกษตรอินทรีย์ วิถี(มือ)ใหม่27 ม.ค. 256412:53https://program.thaipbs.or.th/Banrao/episodes/75585https://program.thaipbs.or.th/watch/JSyURY<p><strong>"เกษตรมันต้องเริ่มที่เรา ถ้าจะสร้างความยั่งยืน เราต้องสุขภาพดีก่อน"</strong></p><p>ที่นี่บ้านเรา โดยผู้ผลิตภาคพลเมือง ทีมโฟกัสมัลติมีเดีย คุณมะตามีซี สาแม ชวนติดตามชมเรื่องราวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรคนรุ่นใหม่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ที่เรียนรู้ ปรับปรุงการผลิตอาหารปลอดภัย และสร้างระบบฟาร์มที่ได้มาตรฐานออร์แกนิก</p><p><strong><strong>ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>754282021-01-20 13:30:00qoderที่นี่บ้านเราสินเจริญชุมชนยั่งยืน20 ม.ค. 256415:39https://program.thaipbs.or.th/Banrao/episodes/75428https://program.thaipbs.or.th/watch/5KadSw<p>หมู่บ้านสินเจริญเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 200 ครัวเรือน ที่นี่เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีแม่น้ำห้วยหลวงไหลผ่าน และชาวบ้านก็ใช้แม่น้ำสายนี้เป็นที่หล่อเลี้ยงชีพมาอย่างยาวนาน ที่นี่บ้านเรา โดยผู้ผลิตภาคผลเมือง ทีมสังกะลี คุณโสภา เที่ยงเดช ชวนติดตามเรื่องราววิถีชีวิตของหมู่บ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและนำภูมิปัญญาดั่งเดิมมาปรับใช้ในการแปรรูปอาหาร จนกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน</p><p><strong><strong>ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong><span class="redactor-invisible-space"><br></span></p>752712021-01-13 13:30:00qoderที่นี่บ้านเราชุมชนขี้เฮอะ13 ม.ค. 256409:42https://program.thaipbs.or.th/Banrao/episodes/75271https://program.thaipbs.or.th/watch/DSJ5J0<p><strong>"ขี้เฮอะ"</strong> แปลว่า ขยะ คนส่วนใหญ่คนบอกว่าขี้เฮอะเป็นสิ่งสกปรก คนจะไม่เข้าใกล้ รายการที่นี่บ้านเรา โดยผู้ผลิตภาคผลเมืองทีม Dark Dum คุณศุภิสรา กิตติคุณารักษ์ และทีมงาน ชวนติดตามกิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน และการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล ที่บ้านวังฆ้อง ตำบลถืมตอง จังหวัดน่าน หมู่บ้านต้นแบบที่มีการจัดการขยะอย่างมีระบบ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ และวัสดุเหลือใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน <br></p><p><strong><strong>ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>750952021-01-06 13:30:00qoderที่นี่บ้านเราผ้าทอจอมป่า6 ม.ค. 256417:07https://program.thaipbs.or.th/Banrao/episodes/75095https://program.thaipbs.or.th/watch/QfQCQE<p>ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงเมื่อความสะดวกสบายจากภายนอกเข้าถึงกลางป่า จากผู้ที่เคยหาอยู่หากินกับป่า ชาวบ้านบางกลุ่มหันไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวแทน ที่นี่บ้านเรา โดยผู้ผลิตภาคผลเมือง ทีมคนสารคดี คุณสิริธารณ์ เลาวกุล ชวนติดตามความพยายามของชาวบ้าน ในการอนุรักษ์วิถีชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรม ผ่านผ้าทอมือ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก <br></p><p><strong><strong>ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>749452020-12-30 13:30:00qoderที่นี่บ้านเราอ่าน อยู่ ได้30 ธ.ค. 256313:04https://program.thaipbs.or.th/Banrao/episodes/74945https://program.thaipbs.or.th/watch/es1edD<p>ปัจจุบันขอนแก่นมีร้านหนังสืออิสระเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในหลากหลายลักษณะที่ได้นำพานักอ่านหน้าเก่ามาพบหน้าใหม่ รายการที่นี่บ้านเรา โดยผู้ผลิตภาคพลเมือง ทีมแฮนดีแคม คุณองอาจ หาญชนะวงษ์ จะพาไปติดตามเรื่องราวของกลุ่มอ่านหนังสือนอกเวลา และเจ้าของร้านหนังสือในเมืองขอนแก่น พร้อมตอบคำถามอะไรที่ทำให้พวกเขายังอ่านหนังสือกันอยู่ ท่ามกลางการเติบโตและขยายกว้างของโลกดิจิทัล<br></p><p><strong><strong>ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>747862020-12-23 13:30:00qoderที่นี่บ้านเราNew Normal วิถีเกษตรบ้านหาร23 ธ.ค. 256309:12https://program.thaipbs.or.th/Banrao/episodes/74786https://program.thaipbs.or.th/watch/yOwo3y<p>เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกษตรกรผักพื้นบ้านที่บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา หยุดชะงัก รายการที่นี่บ้านเรา โดยผู้ผลิตผลเมืองทีมบินหลาหาดใหญ่ ชวนติดตามวิถีชีวิตปกติแบบใหม่ เกษตรกรเรียนรู้ และปรับตัวให้ทันต่อพฤติกรรมการบริโภค</p><p><strong><strong>ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong><br></p>746082020-12-16 13:30:00qoderที่นี่บ้านเราว่าว พลังชีวิตคนสตูล16 ธ.ค. 256314:36https://program.thaipbs.or.th/Banrao/episodes/74608https://program.thaipbs.or.th/watch/yxdbW7<p>ลานกว้างและลมแรง คือ ปัจจัยสำคัญของกีฬาว่าวประเพณีของชาวสตูลที่พวกเขาจะนำ <strong>"ว่าว"</strong> หลากสีสัน หลายลวดลายขึ้นอวดโฉมท้าลมบน ซึ่งเหล่านี้คือวิถีและสุนทรียะของชาวสตูล และผู้คนในดินแดนด้ามขวานของไทย รายการที่นี่บ้านเรา โดยผู้ผลิตผลเมืองทีมบินหลาหาดใหญ่ ชวนติดตามการเรียนรู้ และส่งต่อวิถีภูมิปัญญาการทำว่าวจากครูภูมิปัญญาด้วยหัวใจที่ภาคภูมิ</p><p><strong><strong>ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong><span class="redactor-invisible-space"><br></span></p>744172020-12-09 13:30:00qoderที่นี่บ้านเราHome school9 ธ.ค. 256314:08https://program.thaipbs.or.th/Banrao/episodes/74417https://program.thaipbs.or.th/watch/qwB7qK<p>เมื่อการศึกษาไม่ได้ถูกจำกัดแค่ในโรงเรียน การเลือกเรียนแบบ Home school หรือการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนจึงเป็นอีกทางเลือก ซึ่งดูเหมือนว่าจะได้รับความสนใจมากขึ้น รายการที่นี่บ้านเรา โดยผู้ผลิตภาคพลเมือง ทีม Dark Dum คุณศุภิสรา กิตติคุณารักษ์ และทีมงาน พาไปติดตามบ้านเรียนน้องพลอย ที่พ่อแม่ออกแบบหลักสูตร บูรณาการสร้างการเรียนรู้แบบบ้านของตนเองให้ลูก หรือผู้เรียนได้ใช้เวลาเรียนในสิ่งที่สนใจร่วมกัน<br></p><p><strong><strong>ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>742512020-12-02 13:30:00qoderที่นี่บ้านเราลำนางรอง น้ำเพื่อชีวิต2 ธ.ค. 256312:19https://program.thaipbs.or.th/Banrao/episodes/74251https://program.thaipbs.or.th/watch/DvyKZz<p>วิถีชีวิตการทำเกษตรกรรม ต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยดิน น้ำ ป่า เพื่อการดำรงชีพ ที่นี่บ้านเรา โดยผู้ผลิตภาคพลเมือง คุณวรเชษฐ์ ดวงมาเกิด ทีมละออโปรดักชัน พาไปติดตามความพยายามจัดการน้ำของเกษตรกรในช่วงภาวะแล้ง ที่ลุ่มน้ำลำนางรอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์</p><p><strong><strong>ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>739252020-11-25 13:30:00qoderที่นี่บ้านเราบนแผ่นดินเดียวกัน25 พ.ย. 256314:39https://program.thaipbs.or.th/Banrao/episodes/73925https://program.thaipbs.or.th/watch/5SNE0I<p>สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมเกือบทุกภาคส่วน ที่นี่บ้านเรา โดยผู้ผลิตภาคผลเมือง ทีมดูบ้านเรา คุณวรวุฒิ ชูชัย พาไปติดตามกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ลูกจ้างในโรงงานผลิตกางเกงยีนส์ ย่านบางบอน กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบทั้งลูกจ้างและนายจ้าง จะมีการตั้งรับเพื่อปรับตัวต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเช่นนี้ได้อย่างไร</p><p><strong><strong>ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong><span class="redactor-invisible-space"><br></span></p>737412020-11-11 13:30:00qoderที่นี่บ้านเราปันน้ำใจ ไร้พรมแดน11 พ.ย. 256319:10https://program.thaipbs.or.th/Banrao/episodes/73741https://program.thaipbs.or.th/watch/eTS1T8<p><strong>"จังหวัดเชียงใหม่" </strong>จังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติมากกว่า 100,000 คน ท่ามกลางสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานทุกระดับ ทุกภูมิภาค ที่นี่บ้านเรา โดยผู้ผลิตภาคพลเมือง ทีมสู่ฝัน คุณสร้อยแก้ว คำมาลา พาไปติดตามเรื่องราวการปรับตัวของแรงงาน และการแบ่งปันอาหาร น้ำดื่ม พร้อมทั้งส่งต่อกำลังใจให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน</p><p><strong><strong>ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>