ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th266922015-10-11 22:00:50qoderใกล้ตาอาเซียนวันนี้ที่บรูไนดารุสซาลาม11 ต.ค. 255822:00https://program.thaipbs.or.th/Atouchofasean/episodes/26692https://program.thaipbs.or.th/watch/CnrAI2 ใกล้ตาอาเซียนสัปดาห์นี้ เดินทางไปที่บรูไนดารุสซาลาม กับแผนพัฒนาประเทศระยะยาว นโยบายวาวาซัน 2035 วางเป้าหมายเพื่อยกระดับรายได้ประชาชาติให้สูงติดอันดับ 1 ใน10 ของโลก ภายใต้การปกครองตามหลักราชาธิปไตยอิสลามมลายู ที่ดูเหมือนจะมีระเบียบที่เคร่งครัด แต่อีกด้านก็ช่วยให้บรูไนเป็นเมืองน่าอยู่ เพราะผู้คนเคารพกติกา เช่น ขับรถต้องระวังคนข้ามถนน ต้องหยุดรถมีระยะห่างคนอย่างน้อย 10 เมตร แม้วิถีชีวิตชาวบรูไนจะเปลี่ยนไปมากในวันนี้ แต่ยังคงให้ความสำคัญกับประเพณีโดยเฉพาะงานแต่ง โดยรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมเดิม กล่าวกันว่าหากอยากรู้จักบรูไนดารุสซาลามจากวันวานให้มองผ่านงานวิวาห์ ติดตามรายการชมใกล้ตาอาเซียน (A Touch of ASEAN) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.05 – 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live