ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th351542016-01-20 07:30:00qoderศิลป์สโมสร​เข้าใจปีชง อย่างไม่งมงาย20 ม.ค. 255910:37https://program.thaipbs.or.th/Artclub/episodes/35154https://program.thaipbs.or.th/watch/V1tnYx<p>อย่างที่ทราบกันดีกว่าความเชื่อมักนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติตน และโดยเฉพาะในช่วงต้นปีเช่นนี้จะเห็นได้ว่า ผู้คนส่วนใหญ่นิยมไปทำพิธีปัดเป่าเคราะห์ร้ายตามวัดหรือศาลเจ้าต่าง ๆ เพื่อแก้ชงตามความเชื่อที่มี และหวังให้ชีวิตมีความราบรื่นตลอดปี<br></p><p>ศิลป์สโมสรวันนี้ชวนมาพูดคุยกับ <strong>ผศ.ถาวร สิกขโกศล </strong>นักวิชาการอิสระด้านจีนศึกษา เพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของปีชงว่าคืออะไร รวมถึงไขปรัชญาหรือแนวคิดในการดำเนินชีวิตที่แฝงอยู่ในความเชื่อนี้อีกด้วย</p><p><strong>ติดตามชมในรายการศิลป์สโมสร (ในช่วงไทยบันเทิง) วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 11.30 - 12.00 น.ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>