ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th406732016-09-19 08:30:00qoderไทยบันเทิง​ประเด็นข่าว (19 ก.ย. 59)19 ก.ย. 255909:30https://program.thaipbs.or.th/ArtandCultureThaiPBS/episodes/40673https://program.thaipbs.or.th/watch/E69YX3<ul><li><strong>คอนเสิร์ตศิลปินล้านวิว</strong></li></ul><p>แม้การเข้ามาของสื่อออนไลน์จะกระทบกับอุตสาหกรรมเพลงอย่างหนัก แต่ในทางกลับกันก็กลายเป็นเครื่องมือช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ดังเช่นศิลปินบางคนเลือกใช้ยูปทูปเป็นที่ศึกษาตลาดเป้าหมาย ในขณะที่คนหน้าปัดวิทยุก็นำความสำเร็จจากออนไลน์มาต่อยอดงาน จัดคอนเสิร์ตรวมนักร้องล้านวิวในชื่อ The one concert : One Billion Views จัดโดยคลื่นวิทยุ FM One 103.5 ดึงศิลปินดังจากยูทูปไว้บนเวทีเดียวกัน ไม่ใช่แค่ไว้เรียกกระแสคนฟัง แต่ยังทำให้ได้ใกล้ชิดแฟนเพลงมากขึ้นในช่วงที่วิทยุต้องปรับตัว </p><ul><li><strong>หัวใจในลายผ้า : ผ้าซิ่นหมี่โลดลายสำเภา บ้านเนินขาม</strong></li></ul><p>เพราะต้องใช้ความประณีตและเป็นงานหัตถศิลป์ที่อาศัยฝีมือ ผ้าทอจึงใช้เวลายาวนาน หากในชุมชนลาวเวียง จังหวัดชัยนาท กลับมีกรรมวิธีทอผ้าที่รวดเร็วเพื่อให้ได้ผ้าผืนงามในเวลาอันสั้น โดยทุกวันนี้ผ้าทอลาวเวียง บ้านเนินขาม ยังคงกรรมวิธีดั้งเดิม เช่น การใช้สีธรรมชาติในการทอ แม้ได้สีไม่สดเข้ม แต่เป็นเสน่ห์ของผ้าทอมือที่ใช้วัตถุดิบในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการรวมตัวในนามกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้า บ้านเนินขาม ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจ ทำให้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษลาวเวียงได้รับการสืบทอดรักษา</p><ul><li><strong>Singapore Night Festival 2016</strong></li></ul><p>แทบไม่เคยว่างเว้นจากเทศกาลแสงสีและการแสดง สำหรับประเทศสิงคโปร์ เพราะนี่คือฟันเฟืองในการสร้างภาพลักษณ์ของเมืองและชาติ เปิดโอกาสให้ศิลปินนานาชาติได้ให้ต่างชาติได้รู้จักเมือง และส่งแรงบันดาลใจกลับคืนสู่ศิลปินท้องถิ่นสิงคโปร์</p><p><strong>ติดตามชมในรายการไทยบันเทิง วันจันทร์ที่ 19 ก.ย. 2559 เวลา 08.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมออนไลน์ทาง </strong><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><br></p>