ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th622602019-07-22 13:00:00qoderบ่ายโมง ตรงประเด็นประเด็นข่าว (22 ก.ค. 62)22 ก.ค. 256214:46https://program.thaipbs.or.th/1PM/episodes/62260https://program.thaipbs.or.th/watch/2TErEQ<ul><li>จิสด้าเผยภาพดาวเทียมพื้นที่ปลูกข้าวลดลง เหนือ - อีสานแล้งหนัก ฝนตกน้อยกว่าปีที่แล้ว</li><li>เครือข่ายภาคตะวันออกนัดรวมตัวค้านผังเมืองรวม EEC วันที่ 23 ก.ค. 62 ระบุขาดหลักการมีส่วนร่วม เอื้อประโยชน์อุตสาหกรรม ไม่คำนึกถึงวิถีชีวิตดั้งเดิม</li><li>ตามดูครูกัมพูชา ครูต้นแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง ติด 1 ใน 11 ประเทศอาเซียน เจ้าของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี</li></ul><p><strong>ติดตามได้ในรายการบ่ายโมง ตรงประเด็น วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live"></a><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live"></a><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live"></a><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live"></a><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>