ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th536962018-06-19 13:00:00qoderบ่ายโมง ตรงประเด็นประเด็นข่าว ( 19 มิ.ย. 61)19 มิ.ย. 256113:49https://program.thaipbs.or.th/1PM/episodes/53696https://program.thaipbs.or.th/watch/X8I7MJ<ul><li>ครั้งแรกในรอบ 8 ปี ไทยประหารชีวิตนักโทษ องค์กรสิทธิฯ รณรงค์ค้าน</li><li>เครือข่ายคนอินทรีย์วิถีเมืองลุง เดินไปทำเนียบเรียกร้องยกเลิกสารเคมีอันตราย</li><li>กรมวิชาการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลเหตุผลไทยยังจำเป็นใช้พาราควอต</li><li>ชาวเมืองกาญจน์ ร้องเก็บโรงงานกระดาษ 80 ปี ทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์</li></ul><p><strong>ติดตามได้ในรายการบ่ายโมง ตรงประเด็น วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live"></a><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>