ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th536182018-06-15 13:00:00qoderบ่ายโมง ตรงประเด็นประเด็นข่าว ( 15 มิ.ย. 61)15 มิ.ย. 256113:02https://program.thaipbs.or.th/1PM/episodes/53618https://program.thaipbs.or.th/watch/qm3bUP<ul><li>รอลุ้น สนช. รับ - ไม่รับ หลักการยุทธศาสตร์ชาติวางแผนพัฒนาล่วงหน้า 20 ปี ขณะที่โซเชียลตามหา Miss อนาคตหาย จงใจหรือถูกสั่ง สังคมวิพากษณ์ไม่คุ้มทุน 10 ล้าน</li><li>พระสงฆ์ปรับบทบาทเรียนรู้การทำบัญชีทรัพย์สินตามแนวทางสำนักพุทธฯ ขณะที่นักวิชาการชี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์ แต่จำเป็นในยุคที่พุทธศาสนาแยกจากเงินไม่ได้</li></ul><p><strong>ติดตามได้ในรายการบ่ายโมง ตรงประเด็น วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live"></a><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>