AEC Inside : ทรัพยากรท่องเที่ยวแห่งเกาะปีนัง

AEC Inside : ทรัพยากรท่องเที่ยวแห่งเกาะปีนัง

AEC Business Class รู้ทันเออีซี ออกอากาศ 2 มี.ค. 60
54
เดินทางไปยังจอร์จ ทาวน์ ที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกที่ปีนัง เมืองที่มีอาคารเก่าสวยงาม ไปดูงานศิลปะ กราฟฟิตี้ และวิถีชีวิตของผู้คน ซึ่งทำให้เมืองนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

AEC Inside : มิวเซียมแห่งวัฒนธรรม
AEC Inside : มิวเซียมแห่งวัฒนธรรม
8 มี.ค. 60
AEC Movement : ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการลงทุนในปีนัง
AEC Movement : ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการลงทุนในปีนัง
8 มี.ค. 60
AEC Inside : เปอรานากันวัฒนธรรมลูกผสม
AEC Inside : เปอรานากันวัฒนธรรมลูกผสม
7 มี.ค. 60
AEC Movement :  เมืองคู่มิตรปีนัง - ภูเก็ต
AEC Movement : เมืองคู่มิตรปีนัง - ภูเก็ต
7 มี.ค. 60
AEC Movement : การดำเนินโครงการแผนงาน IMT-GT
AEC Movement : การดำเนินโครงการแผนงาน IMT-GT
6 มี.ค. 60
AEC Inside : ชุมชนภารตะในรัฐปีนัง
AEC Inside : ชุมชนภารตะในรัฐปีนัง
6 มี.ค. 60
AEC Inside : บริบทใหม่ของปีนัง
AEC Inside : บริบทใหม่ของปีนัง
3 มี.ค. 60
AEC Movement : กำเนิดเมืองหลวงตะวันตกแห่งอาเซียน
AEC Movement : กำเนิดเมืองหลวงตะวันตกแห่งอาเซียน
3 มี.ค. 60
AEC Inside : ทรัพยากรท่องเที่ยวแห่งเกาะปีนัง
AEC Inside : ทรัพยากรท่องเที่ยวแห่งเกาะปีนัง
2 มี.ค. 60
AEC Movement : ปีนังกับศูนย์กลางแห่งอดีต
AEC Movement : ปีนังกับศูนย์กลางแห่งอดีต
2 มี.ค. 60
AEC Inside : พุทธพม่า พุทธไทยในมาเล
AEC Inside : พุทธพม่า พุทธไทยในมาเล
1 มี.ค. 60
AEC Movement : รัฐปีนัง มาเลเซีย
AEC Movement : รัฐปีนัง มาเลเซีย
1 มี.ค. 60
AEC Inside : สีสันแห่งมะละกา
AEC Inside : สีสันแห่งมะละกา
27 ก.พ. 60
AEC Movement : โอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในมาเลเซีย
AEC Movement : โอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในมาเลเซีย
27 ก.พ. 60
AEC Inside : มะละกา เมืองท่าแห่งอาหารการกิน
AEC Inside : มะละกา เมืองท่าแห่งอาหารการกิน
24 ก.พ. 60
AEC Movement : จีนกับการท่องเที่ยวในอาเซียน
AEC Movement : จีนกับการท่องเที่ยวในอาเซียน
24 ก.พ. 60
AEC Inside : มะลากา ท่าเรือแห่งตะวันออก
AEC Inside : มะลากา ท่าเรือแห่งตะวันออก
23 ก.พ. 60
AEC Movement : ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในมาเลเซีย
AEC Movement : ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในมาเลเซีย
23 ก.พ. 60
AEC Inside : ตลาดไม้ดอกไม้ประดับมะนิลา
AEC Inside : ตลาดไม้ดอกไม้ประดับมะนิลา
22 ก.พ. 60

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

ปีนังรสชาติอาหารแห่งอาเซียน, ภาคบริการกับการเติบโตของปีนัง
ปีนังรสชาติอาหารแห่งอาเซียน, ภาคบริการกับการเติบโตของปีนัง
15 มี.ค. 60
ปีนังธุรกิจบริการท่องเที่ยว, ปีนังปรับทิศอุตสาหกรรม
ปีนังธุรกิจบริการท่องเที่ยว, ปีนังปรับทิศอุตสาหกรรม
14 มี.ค. 60
ธุรกิจเกิดใหม่จากปัจจัยโลกาภิวัตน์, นโยบายของมาเลเซียที่มีต่อชาวไทย
ธุรกิจเกิดใหม่จากปัจจัยโลกาภิวัตน์, นโยบายของมาเลเซียที่มีต่อชาวไทย
13 มี.ค. 60
ปีนัง มรดกทางสถาปัตยกรรมร่วมสมัย, เชื้อสายไทยในมาเลเซีย
ปีนัง มรดกทางสถาปัตยกรรมร่วมสมัย, เชื้อสายไทยในมาเลเซีย
10 มี.ค. 60
ปีนัง ตลาดเช้าเล่าเรื่อง, ปีนังกับการพัฒนา
ปีนัง ตลาดเช้าเล่าเรื่อง, ปีนังกับการพัฒนา
9 มี.ค. 60
มิวเซียมแห่งวัฒนธรรม, ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการลงทุนในปีนัง
มิวเซียมแห่งวัฒนธรรม, ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการลงทุนในปีนัง
8 มี.ค. 60
เปอรานากันวัฒนธรรมลูกผสม, เมืองคู่มิตรปีนัง - ภูเก็ต
เปอรานากันวัฒนธรรมลูกผสม, เมืองคู่มิตรปีนัง - ภูเก็ต
7 มี.ค. 60
ชุมชนภารตะในรัฐปีนัง, การดำเนินโครงการแผนงาน IMT-GT
ชุมชนภารตะในรัฐปีนัง, การดำเนินโครงการแผนงาน IMT-GT
6 มี.ค. 60
กำเนิดเมืองหลวงตะวันตกแห่งอาเซียน, บริบทใหม่ของปีนัง
กำเนิดเมืองหลวงตะวันตกแห่งอาเซียน, บริบทใหม่ของปีนัง
3 มี.ค. 60
ทรัพยากรท่องเที่ยวแห่งเกาะปีนัง, ปีนังกับศูนย์กลางแห่งอดีต
ทรัพยากรท่องเที่ยวแห่งเกาะปีนัง, ปีนังกับศูนย์กลางแห่งอดีต
2 มี.ค. 60
พุทธพม่า พุทธไทยในมาเล, รัฐปีนัง มาเลเซีย
พุทธพม่า พุทธไทยในมาเล, รัฐปีนัง มาเลเซีย
1 มี.ค. 60
สยามในปีนัง
สยามในปีนัง
28 ก.พ. 60
สีสันแห่งมะละกา, โอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในมาเลเซีย
สีสันแห่งมะละกา, โอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในมาเลเซีย
27 ก.พ. 60
มะละกา เมืองท่าแห่งอาหารการกิน, จีนกับการท่องเที่ยวในอาเซียน
มะละกา เมืองท่าแห่งอาหารการกิน, จีนกับการท่องเที่ยวในอาเซียน
24 ก.พ. 60
มะลากา ท่าเรือแห่งตะวันออก, ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในมาเลเซีย
มะลากา ท่าเรือแห่งตะวันออก, ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในมาเลเซีย
23 ก.พ. 60
ตลาดไม้ดอกไม้ประดับมะนิลา, ฟิลิปปินส์และโอกาสทางการค้า
ตลาดไม้ดอกไม้ประดับมะนิลา, ฟิลิปปินส์และโอกาสทางการค้า
22 ก.พ. 60
ตลาดสินค้าแห่งเทศกาล, ฟิลิปปินส์เตือนพลเมืองถูกหลอกทำงานต่างประเทศ
ตลาดสินค้าแห่งเทศกาล, ฟิลิปปินส์เตือนพลเมืองถูกหลอกทำงานต่างประเทศ
21 ก.พ. 60
ตลาดแรงงานแห่งฟิลิปปินส์, การทำงานของแรงงานต่างชาติในฟิลิปปินส์
ตลาดแรงงานแห่งฟิลิปปินส์, การทำงานของแรงงานต่างชาติในฟิลิปปินส์
20 ก.พ. 60
เอเชียตะวันออกแห่งเกาะลูซอน, ปัญหาอุปสรรคในฟิลิปปินส์
เอเชียตะวันออกแห่งเกาะลูซอน, ปัญหาอุปสรรคในฟิลิปปินส์
17 ก.พ. 60
,
กลับขึ้นด้านบน