AEC Inside : ตลาดแรงงานแห่งฟิลิปปินส์

AEC Inside : ตลาดแรงงานแห่งฟิลิปปินส์

AEC Business Class รู้ทันเออีซี ออกอากาศ 20 ก.พ. 60
49
เดินสำรวจถนนที่มีความสำคัญในการหางานในประเทศฟิลิปปินส์ ที่มีตำแหน่งที่เปิดรอรับผู้สมัครอยู่ เพื่อช่วยคัดกรองคนเข้ามาทำงานได้ง่ายขึ้น

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

AEC Inside : มะละกา เมืองท่าแห่งอาหารการกิน
AEC Inside : มะละกา เมืองท่าแห่งอาหารการกิน
24 ก.พ. 60
AEC Movement : จีนกับการท่องเที่ยวในอาเซียน
AEC Movement : จีนกับการท่องเที่ยวในอาเซียน
24 ก.พ. 60
AEC Inside : มะลากา ท่าเรือแห่งตะวันออก
AEC Inside : มะลากา ท่าเรือแห่งตะวันออก
23 ก.พ. 60
AEC Movement : ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในมาเลเซีย
AEC Movement : ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในมาเลเซีย
23 ก.พ. 60
AEC Inside : ตลาดไม้ดอกไม้ประดับมะนิลา
AEC Inside : ตลาดไม้ดอกไม้ประดับมะนิลา
22 ก.พ. 60
AEC Movement : ฟิลิปปินส์และโอกาสทางการค้า
AEC Movement : ฟิลิปปินส์และโอกาสทางการค้า
22 ก.พ. 60
AEC Movement : ฟิลิปปินส์เตือนพลเมืองถูกหลอกทำงานต่างประเทศ
AEC Movement : ฟิลิปปินส์เตือนพลเมืองถูกหลอกทำงานต่างประเทศ
21 ก.พ. 60
AEC Inside : ตลาดสินค้าแห่งเทศกาล
AEC Inside : ตลาดสินค้าแห่งเทศกาล
21 ก.พ. 60
AEC Movement : การทำงานของแรงงานต่างชาติในฟิลิปปินส์
AEC Movement : การทำงานของแรงงานต่างชาติในฟิลิปปินส์
20 ก.พ. 60
AEC Inside : ตลาดแรงงานแห่งฟิลิปปินส์
AEC Inside : ตลาดแรงงานแห่งฟิลิปปินส์
20 ก.พ. 60
AEC Movement : เอเชียตะวันออกแห่งเกาะลูซอน
AEC Movement : เอเชียตะวันออกแห่งเกาะลูซอน
17 ก.พ. 60
AEC Inside : ปัญหาอุปสรรคในฟิลิปปินส์
AEC Inside : ปัญหาอุปสรรคในฟิลิปปินส์
17 ก.พ. 60
AEC Inside : ตู้โชว์แห่งมะนิลา
AEC Inside : ตู้โชว์แห่งมะนิลา
16 ก.พ. 60
AEC Movement : ระบบรถไฟฟ้าในมะนิลา
AEC Movement : ระบบรถไฟฟ้าในมะนิลา
16 ก.พ. 60
AEC Inside : บาคราราน ค้าปลีกแห่งขอบเมืองหลวง
AEC Inside : บาคราราน ค้าปลีกแห่งขอบเมืองหลวง
15 ก.พ. 60
AEC Movement : สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในพื้นที่ BOI
AEC Movement : สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในพื้นที่ BOI
15 ก.พ. 60
AEC Inside : ผู้คน สังคม ชุมชน เมืองใหญ่
AEC Inside : ผู้คน สังคม ชุมชน เมืองใหญ่
14 ก.พ. 60
AEC Movement : ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งทหารกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธ "อาบูไซยาฟ"
AEC Movement : ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งทหารกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธ "อาบูไซยาฟ"
14 ก.พ. 60
AEC Inside : วัฒนธรรมอาหารจานด่วนแบบฟิลิปปินส์
AEC Inside : วัฒนธรรมอาหารจานด่วนแบบฟิลิปปินส์
10 ก.พ. 60

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

กำเนิดเมืองหลวงตะวันตกแห่งอาเซียน, บริบทใหม่ของปีนัง
กำเนิดเมืองหลวงตะวันตกแห่งอาเซียน, บริบทใหม่ของปีนัง
3 มี.ค. 60
ทรัพยากรท่องเที่ยวแห่งเกาะปีนัง, ปีนังกับศูนย์กลางแห่งอดีต
ทรัพยากรท่องเที่ยวแห่งเกาะปีนัง, ปีนังกับศูนย์กลางแห่งอดีต
2 มี.ค. 60
พุทธพม่า พุทธไทยในมาเล, รัฐปีนัง มาเลเซีย
พุทธพม่า พุทธไทยในมาเล, รัฐปีนัง มาเลเซีย
1 มี.ค. 60
สยามในปีนัง
สยามในปีนัง
28 ก.พ. 60
สีสันแห่งมะละกา, โอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในมาเลเซีย
สีสันแห่งมะละกา, โอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในมาเลเซีย
27 ก.พ. 60
มะละกา เมืองท่าแห่งอาหารการกิน, จีนกับการท่องเที่ยวในอาเซียน
มะละกา เมืองท่าแห่งอาหารการกิน, จีนกับการท่องเที่ยวในอาเซียน
24 ก.พ. 60
มะลากา ท่าเรือแห่งตะวันออก, ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในมาเลเซีย
มะลากา ท่าเรือแห่งตะวันออก, ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในมาเลเซีย
23 ก.พ. 60
ตลาดไม้ดอกไม้ประดับมะนิลา, ฟิลิปปินส์และโอกาสทางการค้า
ตลาดไม้ดอกไม้ประดับมะนิลา, ฟิลิปปินส์และโอกาสทางการค้า
22 ก.พ. 60
ตลาดสินค้าแห่งเทศกาล, ฟิลิปปินส์เตือนพลเมืองถูกหลอกทำงานต่างประเทศ
ตลาดสินค้าแห่งเทศกาล, ฟิลิปปินส์เตือนพลเมืองถูกหลอกทำงานต่างประเทศ
21 ก.พ. 60
ตลาดแรงงานแห่งฟิลิปปินส์, การทำงานของแรงงานต่างชาติในฟิลิปปินส์
ตลาดแรงงานแห่งฟิลิปปินส์, การทำงานของแรงงานต่างชาติในฟิลิปปินส์
20 ก.พ. 60
เอเชียตะวันออกแห่งเกาะลูซอน, ปัญหาอุปสรรคในฟิลิปปินส์
เอเชียตะวันออกแห่งเกาะลูซอน, ปัญหาอุปสรรคในฟิลิปปินส์
17 ก.พ. 60
ตู้โชว์แห่งมะนิลา, ระบบรถไฟฟ้าในมะนิลา
ตู้โชว์แห่งมะนิลา, ระบบรถไฟฟ้าในมะนิลา
16 ก.พ. 60
บาคราราน ค้าปลีกแห่งขอบเมืองหลวง, สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในพื้นที่ BOI
บาคราราน ค้าปลีกแห่งขอบเมืองหลวง, สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในพื้นที่ BOI
15 ก.พ. 60
ผู้คน สังคม ชุมชน เมืองใหญ่, ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งทหารกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธ "อาบูไซยาฟ"
ผู้คน สังคม ชุมชน เมืองใหญ่, ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งทหารกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธ "อาบูไซยาฟ"
14 ก.พ. 60
วัฒนธรรมอาหารจานด่วนแบบฟิลิปปินส์, ธุรกิจการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
วัฒนธรรมอาหารจานด่วนแบบฟิลิปปินส์, ธุรกิจการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
10 ก.พ. 60
วันว่างต่างสังคม, อุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าสนใจในฟิลิปปินส์
วันว่างต่างสังคม, อุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าสนใจในฟิลิปปินส์
9 ก.พ. 60
ไรซัล อิสรภาพแห่งฟิลิปปินส์, ปัจจัยน่าลงทุนในฟิลิปปินส์
ไรซัล อิสรภาพแห่งฟิลิปปินส์, ปัจจัยน่าลงทุนในฟิลิปปินส์
8 ก.พ. 60
คิวเอโป้ ตลาดแห่งชุมชน, ต้นทุนการดำเนินธุรกิจฟิลิปปินส์
คิวเอโป้ ตลาดแห่งชุมชน, ต้นทุนการดำเนินธุรกิจฟิลิปปินส์
7 ก.พ. 60
เกซอน วัฒนธรรมแห่งการกิน, ข้อควรพิจารณาก่อนการลงทุนในฟิลิปปินส์
เกซอน วัฒนธรรมแห่งการกิน, ข้อควรพิจารณาก่อนการลงทุนในฟิลิปปินส์
6 ก.พ. 60
,
กลับขึ้นด้านบน