ข่าวค่ำมิติใหม่ - ภัยแล้งส่งผลเขื่อนขนาดใหญ่เหลือน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
แสดงเพิ่มเติม