AEC Movement : เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา

AEC Movement : เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา

AEC Business Class รู้ทันเออีซี ออกอากาศ 16 ก.ย. 59
27
กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วมากที่สุดของโลก จากการเติบโตของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรม บริการ และเกษตรกรรม ทำให้กัมพูชาเปลี่ยนจากประเทศรายได้ต่ำ เข้าสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

AEC Movement : การประเมินโอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในกัมพูชา
AEC Movement : การประเมินโอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในกัมพูชา
22 ก.ย. 59
AEC Inside : โอลิมปิก..ตลาดแห่งความครบครัน
AEC Inside : โอลิมปิก..ตลาดแห่งความครบครัน
22 ก.ย. 59
AEC Inside : ตลาดรัสเซีย มหัศจรรย์แห่งความหลากหลาย
AEC Inside : ตลาดรัสเซีย มหัศจรรย์แห่งความหลากหลาย
21 ก.ย. 59
AEC Inside : บาดแผลแห่งความคิด.. ชีวิตในตวลสแลง
AEC Inside : บาดแผลแห่งความคิด.. ชีวิตในตวลสแลง
20 ก.ย. 59
AEC Movement : กัมพูชาเปิดเสรีทางการตลาด
AEC Movement : กัมพูชาเปิดเสรีทางการตลาด
20 ก.ย. 59
เกมคลื่นสมอง เพิ่มสมาธิในเด็ก
เกมคลื่นสมอง เพิ่มสมาธิในเด็ก
20 ก.ย. 59
AEC Inside : พนมเปญ..ตะวันตกพบตะวันออก
AEC Inside : พนมเปญ..ตะวันตกพบตะวันออก
19 ก.ย. 59
Aec Movement : โอกาสและอุปสรรคเรื่องการลงทุนในกัมพูชา
Aec Movement : โอกาสและอุปสรรคเรื่องการลงทุนในกัมพูชา
19 ก.ย. 59
AEC Movement : เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา
AEC Movement : เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา
16 ก.ย. 59
AEC Inside : พนมเปญเมืองหลวงแห่งกัมพูชา
AEC Inside : พนมเปญเมืองหลวงแห่งกัมพูชา
16 ก.ย. 59
AEC Movement : สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน สปป.ลาว
AEC Movement : สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน สปป.ลาว
15 ก.ย. 59
AEC Inside : ถนนอาเซียน ถนนเศรษฐกิจใหม่แห่ง สปป.ลาว
AEC Inside : ถนนอาเซียน ถนนเศรษฐกิจใหม่แห่ง สปป.ลาว
15 ก.ย. 59
AEC Inside : ร้านกาแฟในเมืองลาว
AEC Inside : ร้านกาแฟในเมืองลาว
14 ก.ย. 59
AEC Movement : ลาวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
AEC Movement : ลาวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
14 ก.ย. 59
AEC Inside : ศาสนาสถานสืบประเพณี
AEC Inside : ศาสนาสถานสืบประเพณี
13 ก.ย. 59
AEC Movement : ข้อพิจารณาการค้าระหว่างไทย กับ สปป.ลาว
AEC Movement : ข้อพิจารณาการค้าระหว่างไทย กับ สปป.ลาว
13 ก.ย. 59
AEC Inside : ความขัดแย้งแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ
AEC Inside : ความขัดแย้งแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ
12 ก.ย. 59
AEC Movement : จุดแข็งของสปป.ลาว
AEC Movement : จุดแข็งของสปป.ลาว
12 ก.ย. 59
ค้าขายแดนลาวทะลุ 2 แสนล้าน
ค้าขายแดนลาวทะลุ 2 แสนล้าน
9 ก.ย. 59

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

พนมเปญ...โอกาสธุรกิจบริการ, การค้าโดยรวมระหว่างไทย - กัมพูชา
พนมเปญ...โอกาสธุรกิจบริการ, การค้าโดยรวมระหว่างไทย - กัมพูชา
29 ก.ย. 59
ธุรกิจเฉพาะทาง รวมทุกอย่างบนทางเท้า, โอกาสสินค้าไทยในตลาดกัมพูชา
ธุรกิจเฉพาะทาง รวมทุกอย่างบนทางเท้า, โอกาสสินค้าไทยในตลาดกัมพูชา
28 ก.ย. 59
ตลาดโอรัสเซย ตลาดกลางแห่งพนมเปญ, รูปแบบการลงทุนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในกัมพูชา
ตลาดโอรัสเซย ตลาดกลางแห่งพนมเปญ, รูปแบบการลงทุนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในกัมพูชา
27 ก.ย. 59
การศึกษา...อนาคตที่เลือกได้, กัมพูชาฐานการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า
การศึกษา...อนาคตที่เลือกได้, กัมพูชาฐานการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า
26 ก.ย. 59
ตลาดโอลิมปิก สุดยอดการผลิตสิ่งทอ, อุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าลงทุนในกัมพูชา
ตลาดโอลิมปิก สุดยอดการผลิตสิ่งทอ, อุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าลงทุนในกัมพูชา
23 ก.ย. 59
โอลิมปิก..ตลาดแห่งความครบครัน, การประเมินโอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในกัมพูชา
โอลิมปิก..ตลาดแห่งความครบครัน, การประเมินโอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในกัมพูชา
22 ก.ย. 59
ตลาดรัสเซีย มหัศจรรย์แห่งความหลากหลาย, ระบบการเก็บภาษีในกัมพูชา
ตลาดรัสเซีย มหัศจรรย์แห่งความหลากหลาย, ระบบการเก็บภาษีในกัมพูชา
21 ก.ย. 59
บาดแผลแห่งความคิด.. ชีวิตในตวลสแลง, กัมพูชาเปิดเสรีทางการตลาด
บาดแผลแห่งความคิด.. ชีวิตในตวลสแลง, กัมพูชาเปิดเสรีทางการตลาด
20 ก.ย. 59
พนมเปญ..ตะวันตกพบตะวันออก, โอกาสและอุปสรรคเรื่องการลงทุนในกัมพูชา
พนมเปญ..ตะวันตกพบตะวันออก, โอกาสและอุปสรรคเรื่องการลงทุนในกัมพูชา
19 ก.ย. 59
พนมเปญเมืองหลวงแห่งกัมพูชา, เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา
พนมเปญเมืองหลวงแห่งกัมพูชา, เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา
16 ก.ย. 59
ถนนอาเซียน ถนนเศรษฐกิจใหม่แห่ง สปป.ลาว, สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน สปป.ลาว
ถนนอาเซียน ถนนเศรษฐกิจใหม่แห่ง สปป.ลาว, สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน สปป.ลาว
15 ก.ย. 59
ร้านกาแฟในเมืองลาว, ลาวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ร้านกาแฟในเมืองลาว, ลาวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
14 ก.ย. 59
ศาสนาสถานสืบประเพณี, ข้อพิจารณาการค้าระหว่างไทย กับ สปป.ลาว
ศาสนาสถานสืบประเพณี, ข้อพิจารณาการค้าระหว่างไทย กับ สปป.ลาว
13 ก.ย. 59
ความขัดแย้งแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ, จุดแข็งของสปป.ลาว
ความขัดแย้งแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ, จุดแข็งของสปป.ลาว
12 ก.ย. 59
ซันเจียง จีนในเมืองลาว, ค้าขายแดนลาวทะลุ 2 แสนล้าน
ซันเจียง จีนในเมืองลาว, ค้าขายแดนลาวทะลุ 2 แสนล้าน
9 ก.ย. 59
ลาวอนุรักษ์สู่ลาวประยุกต์, โอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุน
ลาวอนุรักษ์สู่ลาวประยุกต์, โอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุน
8 ก.ย. 59
ลงทุนไทยในเมืองลาว, ลาวส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ 7 กิจการ
ลงทุนไทยในเมืองลาว, ลาวส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ 7 กิจการ
7 ก.ย. 59
เจาะตลาดลาวด้วยสินค้าไทย, ธุรกิจที่น่าสนใจลงทุนในลาว
เจาะตลาดลาวด้วยสินค้าไทย, ธุรกิจที่น่าสนใจลงทุนในลาว
6 ก.ย. 59
โอกาสสินค้าอุปโภคบริโภคไทย, การประกอบธุรกิจขายย่อย (ค้าปลีก)
โอกาสสินค้าอุปโภคบริโภคไทย, การประกอบธุรกิจขายย่อย (ค้าปลีก)
5 ก.ย. 59
,
กลับขึ้นด้านบน