จุดเริ่มต้นการไปตามหาพันธุ์ข้าวที่หายไป

จุดเริ่มต้นการไปตามหาพันธุ์ข้าวที่หายไป

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 12 ธ.ค. 63
23

จากการที่ได้กินข้าวพื้นเมืองหลากสายพันธุ์เมื่อครั้งยังเด็ก แต่เมื่อเวลาผ่านไป ข้าวพื้นเมืองกลับหายไป จึงออกไปตามหาพันธุ์ข้าวดั้งเดิมกลับคืนมา ชมย้อนหลังรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทาง www.thaipbs.or.th/ThailandLive

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

ใช้วัสดุท้องถิ่น นำมาผลิตอาหารโคขุน
ใช้วัสดุท้องถิ่น นำมาผลิตอาหารโคขุน
2 ม.ค. 64
ถ้านโยบายของรัฐลงถึงประชาชนจริง สามารถแก้จนได้
ถ้านโยบายของรัฐลงถึงประชาชนจริง สามารถแก้จนได้
26 ธ.ค. 63
เปลี่ยนทัศนคติแก้ปัญหาความยากจนได้
เปลี่ยนทัศนคติแก้ปัญหาความยากจนได้
26 ธ.ค. 63
โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่นเปลี่ยนชีวิต
โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่นเปลี่ยนชีวิต
26 ธ.ค. 63
กลุ่มเกษตรธรรม สร้างความยั่งยืนด้านอาหาร
กลุ่มเกษตรธรรม สร้างความยั่งยืนด้านอาหาร
19 ธ.ค. 63
ผักหวานพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้
ผักหวานพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้
19 ธ.ค. 63
กองบุญข้าว ธนาคารอาหารบ้านโนนคูณ
กองบุญข้าว ธนาคารอาหารบ้านโนนคูณ
19 ธ.ค. 63
ลีลาการเกี่ยวข้าวครั้งแรกของคุณสุทธิชัย หยุ่น
ลีลาการเกี่ยวข้าวครั้งแรกของคุณสุทธิชัย หยุ่น
12 ธ.ค. 63
ศักดิ์ศรีของชาวนาคือการได้ตั้งราคาข้าวเอง
ศักดิ์ศรีของชาวนาคือการได้ตั้งราคาข้าวเอง
12 ธ.ค. 63
จุดเริ่มต้นการไปตามหาพันธุ์ข้าวที่หายไป
จุดเริ่มต้นการไปตามหาพันธุ์ข้าวที่หายไป
12 ธ.ค. 63
สร้างสกลนครให้เป็นนครร่มเย็น
สร้างสกลนครให้เป็นนครร่มเย็น
5 ธ.ค. 63
สมุนไพรอินแปงพิชิตโควิด-19
สมุนไพรอินแปงพิชิตโควิด-19
5 ธ.ค. 63
วิถีสร้างป่าคือทุกคนช่วยกันปลูกป่า เชื่อมเป็นผืนเดียวกัน
วิถีสร้างป่าคือทุกคนช่วยกันปลูกป่า เชื่อมเป็นผืนเดียวกัน
5 ธ.ค. 63
กระบวนการสอนในปัจจุบันต้องปรับตัว
กระบวนการสอนในปัจจุบันต้องปรับตัว
28 พ.ย. 63
วัฒนธรรมพี่เลี้ยงน้องในภาคอีสาน
วัฒนธรรมพี่เลี้ยงน้องในภาคอีสาน
28 พ.ย. 63
โอวต้าว จี้เปี่ยน ของดีเมืองภูเก็ต
โอวต้าว จี้เปี่ยน ของดีเมืองภูเก็ต
7 พ.ย. 63
ถ้าโรงงานอุตสาหกรรมมาชาวบ้านก็ต้องหนีไปอยู่ที่อื่น
ถ้าโรงงานอุตสาหกรรมมาชาวบ้านก็ต้องหนีไปอยู่ที่อื่น
21 พ.ย. 63
หนทางของชาวบ้านคือยอมถอย
หนทางของชาวบ้านคือยอมถอย
21 พ.ย. 63
แม่น้ำบางปะกงเปลี่ยนไปมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
แม่น้ำบางปะกงเปลี่ยนไปมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
21 พ.ย. 63

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามพลิกวิกฤตเศรษฐกิจชุมชน สู้โควิด-19
ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามพลิกวิกฤตเศรษฐกิจชุมชน สู้โควิด-19
20 ก.พ. 64
ชุมชนเมืองจับมือชุมชนแรงงานทวาย ฝ่าวิกฤตโควิด-19
ชุมชนเมืองจับมือชุมชนแรงงานทวาย ฝ่าวิกฤตโควิด-19
13 ก.พ. 64
อนาคตธุรกิจขนาดเล็กกับความอยู่รอด จากวิกฤตโควิด-19
อนาคตธุรกิจขนาดเล็กกับความอยู่รอด จากวิกฤตโควิด-19
6 ก.พ. 64
ตลาดสี่มุมเมือง จับตาเกษตรกรสร้างนวัตกรรม ฝ่าวิกฤตโควิด-19
ตลาดสี่มุมเมือง จับตาเกษตรกรสร้างนวัตกรรม ฝ่าวิกฤตโควิด-19
30 ม.ค. 64
สวนป่าเกด ป่าล้อมเมือง สร้างลมหายใจของคนกรุง
สวนป่าเกด ป่าล้อมเมือง สร้างลมหายใจของคนกรุง
23 ม.ค. 64
อนาคตบ้านกะเบอะดิน กับการมาของเหมืองถ่านหิน
อนาคตบ้านกะเบอะดิน กับการมาของเหมืองถ่านหิน
16 ม.ค. 64
ปั่นเพื่อเปลี่ยน ปั่นเพื่อลมหายใจ
ปั่นเพื่อเปลี่ยน ปั่นเพื่อลมหายใจ
9 ม.ค. 64
โคขุน ฟาร์มเกษตรครบวงจร ความหวังใหม่เกษตรกรอีสาน
โคขุน ฟาร์มเกษตรครบวงจร ความหวังใหม่เกษตรกรอีสาน
2 ม.ค. 64
คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น
คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น
26 ธ.ค. 63
Food Bank คลังอาหารชุมชนกลไกพึ่งตัวเองในระดับรากหญ้า
Food Bank คลังอาหารชุมชนกลไกพึ่งตัวเองในระดับรากหญ้า
19 ธ.ค. 63
ข้าวหอมดอกฮัง พลิกชีวิตเกษตรกรไทย กำหนดราคาขายด้วยตัวเอง
ข้าวหอมดอกฮัง พลิกชีวิตเกษตรกรไทย กำหนดราคาขายด้วยตัวเอง
12 ธ.ค. 63
Online : อินแปง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สร้างป่า สร้างรากฐานชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
Online : อินแปง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สร้างป่า สร้างรากฐานชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
4 ธ.ค. 63
อินแปง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สร้างป่า สร้างรากฐานชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
อินแปง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สร้างป่า สร้างรากฐานชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
5 ธ.ค. 63
อาสาสอน นวัตกรรมการเรียนนอกตำรา พิชิตโควิด-19
อาสาสอน นวัตกรรมการเรียนนอกตำรา พิชิตโควิด-19
28 พ.ย. 63
อนาคตแม่น้ำบางปะกง นิเวศ 3 น้ำที่ไม่มีวันไหลย้อนกลับ
อนาคตแม่น้ำบางปะกง นิเวศ 3 น้ำที่ไม่มีวันไหลย้อนกลับ
21 พ.ย. 63
อนาคตนาขาวัง กับการมาของ EEC
อนาคตนาขาวัง กับการมาของ EEC
14 พ.ย. 63
Online : อนาคตนาขาวัง กับการมาของ EEC
Online : อนาคตนาขาวัง กับการมาของ EEC
13 พ.ย. 63
เมืองแห่งความหลากหลายวัฒนธรรมด้านอาหารระดับโลก
เมืองแห่งความหลากหลายวัฒนธรรมด้านอาหารระดับโลก
7 พ.ย. 63
ท่องเที่ยวภูเก็ต จาก LOCAL สู่เลอค่า
ท่องเที่ยวภูเก็ต จาก LOCAL สู่เลอค่า
31 ต.ค. 63
,

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เปิดโลกห้องเรียนนอกกะลากับกระบวนการพัฒนาคนจากภายในจิตศึกษา

ฟังเสียงประเทศไทย

เปิดโลกห้องเรียนนอกกะลากับกระบวนการพัฒนาคนจากภายในจิตศึกษา

กลับขึ้นด้านบน