AEC Inside : สุสานแห่งความมั่งคั่ง

AEC Inside : สุสานแห่งความมั่งคั่ง

AEC Business Class รู้ทันเออีซี ออกอากาศ 2 ก.พ. 60
42
ไปชมสุสานของคนเชื้อสายจีนในฟิลิปปินส์ ทางตอนเหนือของกรุงมะนิลา ซึ่งมีการจำแนกออกเป็นหลากหลายรูปแบบตามฐานะของผู้เสียชีวิต

แท็ก

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

AEC Inside : ไรซัล อิสรภาพแห่งฟิลิปปินส์
AEC Inside : ไรซัล อิสรภาพแห่งฟิลิปปินส์
8 ก.พ. 60
AEC Movement : ปัจจัยน่าลงทุนในฟิลิปปินส์
AEC Movement : ปัจจัยน่าลงทุนในฟิลิปปินส์
8 ก.พ. 60
AEC Movement : ต้นทุนการดำเนินธุรกิจฟิลิปปินส์
AEC Movement : ต้นทุนการดำเนินธุรกิจฟิลิปปินส์
7 ก.พ. 60
AEC Inside : คิวเอโป้ ตลาดแห่งชุมชน
AEC Inside : คิวเอโป้ ตลาดแห่งชุมชน
7 ก.พ. 60
AEC Inside : เกซอน วัฒนธรรมแห่งการกิน
AEC Inside : เกซอน วัฒนธรรมแห่งการกิน
6 ก.พ. 60
AEC Movement : ข้อควรพิจารณาก่อนการลงทุนในฟิลิปปินส์
AEC Movement : ข้อควรพิจารณาก่อนการลงทุนในฟิลิปปินส์
6 ก.พ. 60
AEC Inside :  สุสานคนเป็น
AEC Inside : สุสานคนเป็น
3 ก.พ. 60
AEC Movement : ฟิลิปปินส์เล็งสร้างเรือนจำแก้แออัด
AEC Movement : ฟิลิปปินส์เล็งสร้างเรือนจำแก้แออัด
3 ก.พ. 60
AEC Inside : สุสานแห่งความมั่งคั่ง
AEC Inside : สุสานแห่งความมั่งคั่ง
2 ก.พ. 60
AEC Movement : การคุ้มครองการลงทุนในฟิลิปปินส์
AEC Movement : การคุ้มครองการลงทุนในฟิลิปปินส์
2 ก.พ. 60
AEC Inside : เอสเอ็มอีเสื้อผ้าแห่งมะนิลา
AEC Inside : เอสเอ็มอีเสื้อผ้าแห่งมะนิลา
1 ก.พ. 60
AEC Movement : การลงทุนจากต่างประเทศในฟิลิปปินส์
AEC Movement : การลงทุนจากต่างประเทศในฟิลิปปินส์
1 ก.พ. 60
AEC Inside : ฟิลิปปินส์เร่งดึงต่างชาติลงทุน
AEC Inside : ฟิลิปปินส์เร่งดึงต่างชาติลงทุน
31 ม.ค. 60
AEC Movement : ลมหายใจของธุรกิจค้าส่ง
AEC Movement : ลมหายใจของธุรกิจค้าส่ง
31 ม.ค. 60
AEC Inside : โอกาสทางการค้าของไทยในฟิลิปปินส์
AEC Inside : โอกาสทางการค้าของไทยในฟิลิปปินส์
30 ม.ค. 60
AEC Movement : ซอกตึกของความเจริญ
AEC Movement : ซอกตึกของความเจริญ
30 ม.ค. 60
AEC Movement : สินค้าห้ามนำเข้าฟิลิปปินส์
AEC Movement : สินค้าห้ามนำเข้าฟิลิปปินส์
28 ม.ค. 60
AEC Inside : ไชน่าทาวน์มะนิลา
AEC Inside : ไชน่าทาวน์มะนิลา
28 ม.ค. 60
AEC Inside :  ชีวิตค่ำของชาวเมือง
AEC Inside : ชีวิตค่ำของชาวเมือง
14 ม.ค. 60

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

ตู้โชว์แห่งมะนิลา, ระบบรถไฟฟ้าในมะนิลา
ตู้โชว์แห่งมะนิลา, ระบบรถไฟฟ้าในมะนิลา
16 ก.พ. 60
บาคราราน ค้าปลีกแห่งขอบเมืองหลวง, สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในพื้นที่ BOI
บาคราราน ค้าปลีกแห่งขอบเมืองหลวง, สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในพื้นที่ BOI
15 ก.พ. 60
ผู้คน สังคม ชุมชน เมืองใหญ่, ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งทหารกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธ "อาบูไซยาฟ"
ผู้คน สังคม ชุมชน เมืองใหญ่, ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งทหารกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธ "อาบูไซยาฟ"
14 ก.พ. 60
วัฒนธรรมอาหารจานด่วนแบบฟิลิปปินส์, ธุรกิจการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
วัฒนธรรมอาหารจานด่วนแบบฟิลิปปินส์, ธุรกิจการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
10 ก.พ. 60
วันว่างต่างสังคม, อุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าสนใจในฟิลิปปินส์
วันว่างต่างสังคม, อุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าสนใจในฟิลิปปินส์
9 ก.พ. 60
ไรซัล อิสรภาพแห่งฟิลิปปินส์, ปัจจัยน่าลงทุนในฟิลิปปินส์
ไรซัล อิสรภาพแห่งฟิลิปปินส์, ปัจจัยน่าลงทุนในฟิลิปปินส์
8 ก.พ. 60
คิวเอโป้ ตลาดแห่งชุมชน, ต้นทุนการดำเนินธุรกิจฟิลิปปินส์
คิวเอโป้ ตลาดแห่งชุมชน, ต้นทุนการดำเนินธุรกิจฟิลิปปินส์
7 ก.พ. 60
เกซอน วัฒนธรรมแห่งการกิน, ข้อควรพิจารณาก่อนการลงทุนในฟิลิปปินส์
เกซอน วัฒนธรรมแห่งการกิน, ข้อควรพิจารณาก่อนการลงทุนในฟิลิปปินส์
6 ก.พ. 60
สุสานคนเป็น, ฟิลิปปินส์เล็งสร้างเรือนจำแก้แออัด
สุสานคนเป็น, ฟิลิปปินส์เล็งสร้างเรือนจำแก้แออัด
3 ก.พ. 60
สุสานแห่งความมั่งคั่ง, การคุ้มครองการลงทุนในฟิลิปปินส์
สุสานแห่งความมั่งคั่ง, การคุ้มครองการลงทุนในฟิลิปปินส์
2 ก.พ. 60
เอสเอ็มอีเสื้อผ้าแห่งมะนิลา, การลงทุนจากต่างประเทศในฟิลิปปินส์
เอสเอ็มอีเสื้อผ้าแห่งมะนิลา, การลงทุนจากต่างประเทศในฟิลิปปินส์
1 ก.พ. 60
ลมหายใจของธุรกิจค้าส่ง, ฟิลิปปินส์เร่งดึงต่างชาติลงทุน
ลมหายใจของธุรกิจค้าส่ง, ฟิลิปปินส์เร่งดึงต่างชาติลงทุน
31 ม.ค. 60
ซอกตึกของความเจริญ, โอกาสทางการค้าของไทยในฟิลิปปินส์
ซอกตึกของความเจริญ, โอกาสทางการค้าของไทยในฟิลิปปินส์
30 ม.ค. 60
ไชน่าทาวน์มะนิลา, สินค้าห้ามนำเข้าฟิลิปปินส์
ไชน่าทาวน์มะนิลา, สินค้าห้ามนำเข้าฟิลิปปินส์
28 ม.ค. 60
อินทรามูรอส เมืองในรั้ว, ฟิลิปปินส์เปิดศูนย์ฟื้นฟูบำบัดยาเสพติดขนาดใหญ่
อินทรามูรอส เมืองในรั้ว, ฟิลิปปินส์เปิดศูนย์ฟื้นฟูบำบัดยาเสพติดขนาดใหญ่
21 ม.ค. 60
ชีวิตค่ำของชาวเมือง, อินโดนีเซียผ่อนคลายกฏสำรวจแหล่งน้ำมัน
ชีวิตค่ำของชาวเมือง, อินโดนีเซียผ่อนคลายกฏสำรวจแหล่งน้ำมัน
14 ม.ค. 60
โอไดบะ เปลี่ยนน้ำเป็นดิน แปลงขยะเป็นเงิน, โอกาสอาหารไทยในตลาดญี่ปุ่น
โอไดบะ เปลี่ยนน้ำเป็นดิน แปลงขยะเป็นเงิน, โอกาสอาหารไทยในตลาดญี่ปุ่น
7 ม.ค. 60
โมนาส อิสรภาพแห่งอินโดนีเซีย, โอกาสของการเพิ่มมูลค่าอาหารแปรรูป
โมนาส อิสรภาพแห่งอินโดนีเซีย, โอกาสของการเพิ่มมูลค่าอาหารแปรรูป
24 ธ.ค. 59
ตลาดมือสองของเมืองหลวง, ระบบการศึกษาในโรงเรียนของอินโดนีเซีย
ตลาดมือสองของเมืองหลวง, ระบบการศึกษาในโรงเรียนของอินโดนีเซีย
17 ธ.ค. 59
,
กลับขึ้นด้านบน