ฟังเสียงประเทศไทย - อ.ต.ก.มีเป้าหมายสร้างกลไก ราคาสินค้าเกษตรที่เป็นธรรม | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
แสดงเพิ่มเติม