TDRI ประเมินผลงาน 5 ปี รัฐบาล “ประยุทธ์ 1”

TDRI ประเมินผลงาน 5 ปี รัฐบาล “ประยุทธ์ 1”

ที่นี่ Thai PBS ออกอากาศ 10 ก.ค. 62
29

ติดตามชมรายการที่นี่ Thai PBS ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 22.15 - 23.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/Thisisthaipbs

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

3 เหตุผล สะท้อนแนวคิดต่อการเมืองของ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
3 เหตุผล สะท้อนแนวคิดต่อการเมืองของ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
15 ก.ค. 62
เพื่อไทยเตรียมขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เพื่อไทยเตรียมขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
12 ก.ค. 62
ปลูกฝังประชาธิปไตยวัยอนุบาล
ปลูกฝังประชาธิปไตยวัยอนุบาล
12 ก.ค. 62
แนวทางป้องกันไข้เลือดออกตามแนวชายแดน
แนวทางป้องกันไข้เลือดออกตามแนวชายแดน
12 ก.ค. 62
ไทยตื่นตัวตั้งวงคุย Libra
ไทยตื่นตัวตั้งวงคุย Libra
11 ก.ค. 62
เรียกร้องเปิดพื้นที่โซเชียลมีเดียตรวจสอบข่าวลวง
เรียกร้องเปิดพื้นที่โซเชียลมีเดียตรวจสอบข่าวลวง
11 ก.ค. 62
กระทรวงเกษตรฯ 4 รัฐมนตรี จาก 4 พรรค
กระทรวงเกษตรฯ 4 รัฐมนตรี จาก 4 พรรค
11 ก.ค. 62
ทูตอังกฤษประจำสหรัฐฯ ลาออก
ทูตอังกฤษประจำสหรัฐฯ ลาออก
10 ก.ค. 62
TDRI ประเมินผลงาน 5 ปี รัฐบาล “ประยุทธ์ 1”
TDRI ประเมินผลงาน 5 ปี รัฐบาล “ประยุทธ์ 1”
10 ก.ค. 62
จับสัญญาณปรองดองกลุ่มใน พปชร.
จับสัญญาณปรองดองกลุ่มใน พปชร.
10 ก.ค. 62
ตัดสิทธิ์การเมือง 5 ปี "นาที" ยื่นบัญชีเท็จ
ตัดสิทธิ์การเมือง 5 ปี "นาที" ยื่นบัญชีเท็จ
9 ก.ค. 62
ตัดสินประหารชีวิต "บังฟัต" คดีฆ่า 8 ศพ
ตัดสินประหารชีวิต "บังฟัต" คดีฆ่า 8 ศพ
9 ก.ค. 62
บันทึกทูตอังกฤษประจำสหรัฐฯ รั่ว
บันทึกทูตอังกฤษประจำสหรัฐฯ รั่ว
9 ก.ค. 62
คนฮ่องกงไม่ยอมรับกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
คนฮ่องกงไม่ยอมรับกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
8 ก.ค. 62
การใช้ประเด็นเรื่องเพศวิจารณ์ทางการเมือง
การใช้ประเด็นเรื่องเพศวิจารณ์ทางการเมือง
8 ก.ค. 62
จับตาอนาคตการเมือง "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ"
จับตาอนาคตการเมือง "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ"
8 ก.ค. 62
เสนอช่องทางตรวจสอบ ข่าวลวง-ข่าวหลอก
เสนอช่องทางตรวจสอบ ข่าวลวง-ข่าวหลอก
5 ก.ค. 62
"วินัย ไกรบุตร" ป่วยโรคตุ่มน้ำพอง อาการดีขึ้น
"วินัย ไกรบุตร" ป่วยโรคตุ่มน้ำพอง อาการดีขึ้น
5 ก.ค. 62
สาเหตุ เฟซบุ๊ก-อินสตาแกรม ล่มชั่วคราว
สาเหตุ เฟซบุ๊ก-อินสตาแกรม ล่มชั่วคราว
4 ก.ค. 62

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

ประเด็นข่าว (23 ก.ค. 62)
ประเด็นข่าว (23 ก.ค. 62)
23 ก.ค. 62
ประเด็นข่าว (22 ก.ค. 62)
ประเด็นข่าว (22 ก.ค. 62)
22 ก.ค. 62
ประเด็นข่าว (19 ก.ค. 62)
ประเด็นข่าว (19 ก.ค. 62)
19 ก.ค. 62
ประเด็นข่าว (18 ก.ค. 62)
ประเด็นข่าว (18 ก.ค. 62)
18 ก.ค. 62
ประเด็นข่าว (17 ก.ค. 62)
ประเด็นข่าว (17 ก.ค. 62)
17 ก.ค. 62
ประเด็นข่าว (16 ก.ค. 62)
ประเด็นข่าว (16 ก.ค. 62)
16 ก.ค. 62
ประเด็นข่าว (15 ก.ค. 62)
ประเด็นข่าว (15 ก.ค. 62)
15 ก.ค. 62
ประเด็นข่าว (12 ก.ค. 62)
ประเด็นข่าว (12 ก.ค. 62)
12 ก.ค. 62
ประเด็นข่าว (11 ก.ค. 62)
ประเด็นข่าว (11 ก.ค. 62)
11 ก.ค. 62
ประเด็นข่าว (10 ก.ค. 62)
ประเด็นข่าว (10 ก.ค. 62)
10 ก.ค. 62
ประเด็นข่าว (9 ก.ค. 62)
ประเด็นข่าว (9 ก.ค. 62)
9 ก.ค. 62
ประเด็นข่าว (8 ก.ค. 62)
ประเด็นข่าว (8 ก.ค. 62)
8 ก.ค. 62
ประเด็นข่าว (5 ก.ค. 62)
ประเด็นข่าว (5 ก.ค. 62)
5 ก.ค. 62
ประเด็นข่าว (4 ก.ค. 62)
ประเด็นข่าว (4 ก.ค. 62)
4 ก.ค. 62
ประเด็นข่าว (3 ก.ค. 62)
ประเด็นข่าว (3 ก.ค. 62)
3 ก.ค. 62
ประเด็นข่าว (2 ก.ค. 62)
ประเด็นข่าว (2 ก.ค. 62)
2 ก.ค. 62
ประเด็นข่าว (1 ก.ค. 62)
ประเด็นข่าว (1 ก.ค. 62)
1 ก.ค. 62
ประเด็นข่าว (28 มิ.ย. 62)
ประเด็นข่าว (28 มิ.ย. 62)
28 มิ.ย. 62
ประเด็นข่าว (27 มิ.ย. 62)
ประเด็นข่าว (27 มิ.ย. 62)
27 มิ.ย. 62
,
กลับขึ้นด้านบน