Sport Tips : คลิปการนำเสนอเทคนิคการเล่นวอลเลย์บอลชายหาด จากนักกีฬาทีมโรงเรียนวัดสิงห์ตัวแทนจากสนามที่2 ชิงแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออก

Sport Tips : คลิปการนำเสนอเทคนิคการเล่นวอลเลย์บอลชายหาด จากนักกีฬาทีมโรงเรียนวัดสิงห์ตัวแทนจากสนามที่2 ชิงแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออก

OBEC Young Beach Volleyball 2016 Inspired by Thai PBS ออกอากาศ 5 มิ.ย. 59
415
ติดตามชมการแข่งขัน OBEC Young Beach Volleyball 2016 Inspired by Thai PBS สนามที่ 2 : รอบชิงแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออก จากโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ทาง www.webtvthaipbs.com/SportEvents

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขัน OBEC Young Beach Volleyball 2016 Inspired by Thai PBS สนามที่ 3
ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขัน OBEC Young Beach Volleyball 2016 Inspired by Thai PBS สนามที่ 3
26 มิ.ย. 59
ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขัน OBEC Young Beach Volleyball 2016 Inspired by Thai PBS สนามที่ 2
ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขัน OBEC Young Beach Volleyball 2016 Inspired by Thai PBS สนามที่ 2
26 มิ.ย. 59
ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขัน OBEC Young Beach Volleyball 2016 Inspired by Thai PBS สนามที่ 1
ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขัน OBEC Young Beach Volleyball 2016 Inspired by Thai PBS สนามที่ 1
26 มิ.ย. 59
ภาพบรรยากาศและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์
ภาพบรรยากาศและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์
19 มิ.ย. 59
Sport Tips  : นำเสนอเทคนิคการเล่นวอลเลย์บอลชายหาด จากนักกีฬาทีม ร.ร. กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
Sport Tips : นำเสนอเทคนิคการเล่นวอลเลย์บอลชายหาด จากนักกีฬาทีม ร.ร. กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
19 มิ.ย. 59
กฎกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เรื่องการรับเสิร์ฟและการล้ำแดนของผู้เล่น
กฎกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เรื่องการรับเสิร์ฟและการล้ำแดนของผู้เล่น
19 มิ.ย. 59
พูดคุยกับน้องๆจากทีมร.ร. กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และ ทีมร.ร.โนนศิลาวิทยาคม จ.ขอนแก่น
พูดคุยกับน้องๆจากทีมร.ร. กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และ ทีมร.ร.โนนศิลาวิทยาคม จ.ขอนแก่น
19 มิ.ย. 59
กฎกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เรื่องการเสิร์ฟและการลำแดนของผู้เล่น
กฎกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เรื่องการเสิร์ฟและการลำแดนของผู้เล่น
12 มิ.ย. 59
Sport Tips : คลิปการนำเสนอเทคนิคการเล่นวอลเลย์บอลชายหาด จากนักกีฬาทีมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Sport Tips : คลิปการนำเสนอเทคนิคการเล่นวอลเลย์บอลชายหาด จากนักกีฬาทีมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
12 มิ.ย. 59
พูดคุยกับน้องๆนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดจากทีมโรงเรียน บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
พูดคุยกับน้องๆนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดจากทีมโรงเรียน บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
12 มิ.ย. 59
ภาพบรรยากาศและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร
ภาพบรรยากาศและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร
12 มิ.ย. 59
ภาพบรรยากาศและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี สนามที่ 2 ชิงแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาพบรรยากาศและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี สนามที่ 2 ชิงแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออก
5 มิ.ย. 59
พูดคุยกับน้องๆนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดจากทีมโรงเรียน ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
พูดคุยกับน้องๆนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดจากทีมโรงเรียน ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
5 มิ.ย. 59
รวมความน่ารักของน้องๆนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สนามที่ 2 ชิงแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออก
รวมความน่ารักของน้องๆนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สนามที่ 2 ชิงแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออก
5 มิ.ย. 59
Sport Tips : คลิปการนำเสนอเทคนิคการเล่นวอลเลย์บอลชายหาด จากนักกีฬาทีมโรงเรียนวัดสิงห์ตัวแทนจากสนามที่2 ชิงแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออก
Sport Tips : คลิปการนำเสนอเทคนิคการเล่นวอลเลย์บอลชายหาด จากนักกีฬาทีมโรงเรียนวัดสิงห์ตัวแทนจากสนามที่2 ชิงแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออก
5 มิ.ย. 59
ภาพบรรยากาศและแหล่งท่องเที่ยวของเมืองพัทลุง สนามชิงแชมป์ภาคใต้ OBEC young beach volleyball inspired by thaiPBS
ภาพบรรยากาศและแหล่งท่องเที่ยวของเมืองพัทลุง สนามชิงแชมป์ภาคใต้ OBEC young beach volleyball inspired by thaiPBS
29 พ.ค. 59
กติกาการเล่นวอลเลย์บอลชายหาดตามมาตรฐานสากลและสำหรับการแข่ง OBEC young beach volleyball inspired by Thai PBS
กติกาการเล่นวอลเลย์บอลชายหาดตามมาตรฐานสากลและสำหรับการแข่ง OBEC young beach volleyball inspired by Thai PBS
29 พ.ค. 59
sport tips : คลิปรวบรวมเทคนิคการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จากทีมนักกีฬาจากโรงเรียนทุ่งสง ตัวแทนจากสนามชิงแชมป์ภาคใต้
sport tips : คลิปรวบรวมเทคนิคการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จากทีมนักกีฬาจากโรงเรียนทุ่งสง ตัวแทนจากสนามชิงแชมป์ภาคใต้
29 พ.ค. 59
ความน่ารักของนักกีฬา พร้อมกับแรงบันดาลใจจากน้องๆนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จากสนามชิงแชมป์ภาคใต้
ความน่ารักของนักกีฬา พร้อมกับแรงบันดาลใจจากน้องๆนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จากสนามชิงแชมป์ภาคใต้
29 พ.ค. 59

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

สนามที่ 5 : รอบชิงแชมป์ประเทศไทย จากโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ.นครพนม
สนามที่ 5 : รอบชิงแชมป์ประเทศไทย จากโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ.นครพนม
26 มิ.ย. 59
สนามที่ 4 : รอบชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
สนามที่ 4 : รอบชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
19 มิ.ย. 59
สนามที่ 3 : รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ จากโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จ.กำแพงเพชร
สนามที่ 3 : รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ จากโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จ.กำแพงเพชร
12 มิ.ย. 59
สนามที่ 2 : รอบชิงแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออก จากโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบุรี
สนามที่ 2 : รอบชิงแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออก จากโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบุรี
5 มิ.ย. 59
สนามที่ 1 : รอบชิงแชมป์ภาคใต้ จากโรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง
สนามที่ 1 : รอบชิงแชมป์ภาคใต้ จากโรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง
29 พ.ค. 59
,
กลับขึ้นด้านบน