C-site Report : การจัดการขยะในประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ

C-site Report : การจัดการขยะในประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ

วันใหม่ ไทยพีบีเอส ออกอากาศ 21 พ.ค. 2562
6

ในทุก ๆ ปี จ.เชียงใหม่ จะมีประเพณี "ไหว้สาป๋าระมี เตียวขึ้นดอยสุเทพ" เนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 และรำลึกถึงครูบาศรีวิชัย ผู้สร้างทางขึ้นดอยสุเทพ ทุกปีประชาชนจะเดินเท้าเป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 - 5 ชั่วโมง ในแต่ละปีก็จะมีผู้ร่วมประเพณีนี้จำนวนมาก และมีการตั้งโรงทาน แต่ผลที่ตามมาและต้องรณรงค์ทุกปี คือ ปัญหาการจัดการขยะ ต่อด้วยเรื่องของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนต่อวัน และบ้านกุดหลวงจัดการขยะเป็นศูนย์

ติดตามชมรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS

C-site Report

C-site Report

22/98 C-site Report : การจัดการขยะในประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ

C-site Report : ยื่น 13,409 ชื่อ เสนอกฎหมายยกเลิกคำสั่ง คสช.
C-site Report : ยื่น 13,409 ชื่อ เสนอกฎหมายยกเลิกคำสั่ง คสช.
25 มิ.ย. 62
C-site Report : 1 ปีถ้ำหลวง สู่บทเรียนท้องถิ่น
C-site Report : 1 ปีถ้ำหลวง สู่บทเรียนท้องถิ่น
24 มิ.ย. 62
C-site Report : สถานการณ์ผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดน
C-site Report : สถานการณ์ผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดน
21 มิ.ย. 62
C-site Report : "ช็อง" เครื่องจักรสานลดขยะจากชาวมันนิ
C-site Report : "ช็อง" เครื่องจักรสานลดขยะจากชาวมันนิ
20 มิ.ย. 62
C-site Report : กล้วยหอมเขียวตายพราย
C-site Report : กล้วยหอมเขียวตายพราย
19 มิ.ย. 62
C-site Report : ตลาดสุขใจ พื้นที่ส่งตรงอาหารจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค
C-site Report : ตลาดสุขใจ พื้นที่ส่งตรงอาหารจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค
18 มิ.ย. 62
C-site Report : ชาวเชียงใหม่ร่วมใจปลูกต้นไม้ต้านหมอกควัน
C-site Report : ชาวเชียงใหม่ร่วมใจปลูกต้นไม้ต้านหมอกควัน
17 มิ.ย. 62
C-site Report : "พานต้นไม้ไหว้ครู" โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์
C-site Report : "พานต้นไม้ไหว้ครู" โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์
14 มิ.ย. 62
C-site Report : คนเชียงใหม่ระดมสร้างนโยบายเมือง(เชียง)ใหม่
C-site Report : คนเชียงใหม่ระดมสร้างนโยบายเมือง(เชียง)ใหม่
13 มิ.ย. 62
C-site Report : ตัวแทนชาวคะฉิ่นยื่นหนังสือเรียกร้องความเป็นธรรมต่อกาชาดสากล
C-site Report : ตัวแทนชาวคะฉิ่นยื่นหนังสือเรียกร้องความเป็นธรรมต่อกาชาดสากล
12 มิ.ย. 62
C-site Report : กสม.ลงพื้นที่แก้ไขสัญชาติมอแกนเกาะเหลา
C-site Report : กสม.ลงพื้นที่แก้ไขสัญชาติมอแกนเกาะเหลา
11 มิ.ย. 62
C-site Report : ชีวิตคนไทยสิงขร
C-site Report : ชีวิตคนไทยสิงขร
10 มิ.ย. 62
​C-site Report : สำรวจตลาดเสื้อผ้าเตรียมวันรายอ
​C-site Report : สำรวจตลาดเสื้อผ้าเตรียมวันรายอ
3 มิ.ย. 62
​C-site Report : ภาคประชาชนร่วมพูดคุยสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอีสาน
​C-site Report : ภาคประชาชนร่วมพูดคุยสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอีสาน
31 พ.ค. 62
​C-site Report : "เขียวสู้ควัน" ฝุ่นควันกับพื้นที่สีเขียว
​C-site Report : "เขียวสู้ควัน" ฝุ่นควันกับพื้นที่สีเขียว
30 พ.ค. 62
​C-site Report : ปักหมุดขยะข้ามทะเล
​C-site Report : ปักหมุดขยะข้ามทะเล
29 พ.ค. 62
​C-site Report : "ปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง" น้องใหม่ขึ้นทะเบียน GI​
​C-site Report : "ปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง" น้องใหม่ขึ้นทะเบียน GI​
28 พ.ค. 62
C-site Report : SMOGATHON ระดมไอเดียแก้โจทย์มลภาวะทางอากาศ
C-site Report : SMOGATHON ระดมไอเดียแก้โจทย์มลภาวะทางอากาศ
27 พ.ค. 62
C-site Report : ชาวนารอน้ำฝนทำนาปี
C-site Report : ชาวนารอน้ำฝนทำนาปี
24 พ.ค. 62
C-site Report : ขยะข้ามทะเล
C-site Report : ขยะข้ามทะเล
23 พ.ค. 62
C-site Report : นวัตกรรมเกษตรกับ young smart farmer
C-site Report : นวัตกรรมเกษตรกับ young smart farmer
22 พ.ค. 62
C-site Report : การจัดการขยะในประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ
C-site Report : การจัดการขยะในประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ
21 พ.ค. 62
C-site Report : เวทีรับฟังและหาทางฟื้นฟูพื้นที่รอบเหมือง
C-site Report : เวทีรับฟังและหาทางฟื้นฟูพื้นที่รอบเหมือง
17 พ.ค. 62
C-site Report : ไบโอดีเซล
C-site Report : ไบโอดีเซล
16 พ.ค. 62
C-site Report : คนรักษ์ปทุมรัตต์ยื่นหนังสือค้านอุตสาหกรรมพื้นที่
C-site Report : คนรักษ์ปทุมรัตต์ยื่นหนังสือค้านอุตสาหกรรมพื้นที่
15 พ.ค. 62
C-site Report : ภาคประชาชนเชียงใหม่ ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว
C-site Report : ภาคประชาชนเชียงใหม่ ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว
14 พ.ค. 62
C-site Report : เชียงใหม่เตรียมตัว เตรียมเมือง รับมือฝุ่นควัน
C-site Report : เชียงใหม่เตรียมตัว เตรียมเมือง รับมือฝุ่นควัน
13 พ.ค. 62
C-site Report : อากาศร้อนกระทบผลผลิตการเกษตรภาคเหนือ
C-site Report : อากาศร้อนกระทบผลผลิตการเกษตรภาคเหนือ
10 พ.ค. 62
C-site Report : อาสาสมัครดับไฟป่าภาคเหนือ
C-site Report : อาสาสมัครดับไฟป่าภาคเหนือ
8 พ.ค. 62
C-site Report : สีสันรอมฎอนกับวิถีปฏิบัติของชาวมุสลิม
C-site Report : สีสันรอมฎอนกับวิถีปฏิบัติของชาวมุสลิม
7 พ.ค. 62
​C-site Report : ชุมชนดาราอางบ้านนอแล ทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 10
​C-site Report : ชุมชนดาราอางบ้านนอแล ทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 10
6 พ.ค. 62
C-site Report : ติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันเหนือ
C-site Report : ติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันเหนือ
3 พ.ค. 62
C-site Report : ความเคลื่อนไหววันแรงงาน
C-site Report : ความเคลื่อนไหววันแรงงาน
2 พ.ค. 62
​C-site Report : ข้อเรียกร้องวันแรงงาน
​C-site Report : ข้อเรียกร้องวันแรงงาน
1 พ.ค. 62
​C-site Report : คืนชีวิต จากป่าสู่เมือง
​C-site Report : คืนชีวิต จากป่าสู่เมือง
30 เม.ย. 62
​C-site Report : ครอบรอบ 1 ปี เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
​C-site Report : ครอบรอบ 1 ปี เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
29 เม.ย. 62
​C-site Report : แนวทางการฟื้นฟูไฟไหม้บ่อขยะ
​C-site Report : แนวทางการฟื้นฟูไฟไหม้บ่อขยะ
26 เม.ย. 62
​C-site Report : ไฟไหม้ทุ่งหญ้าเกาะพระทองเสียหายนับพันไร่
​C-site Report : ไฟไหม้ทุ่งหญ้าเกาะพระทองเสียหายนับพันไร่
25 เม.ย. 62
​C-site Report : เหตุไฟไหม้บ่อขยะบ้านหัวเวียง
​C-site Report : เหตุไฟไหม้บ่อขยะบ้านหัวเวียง
24 เม.ย. 62
​C-site Report : คืบหน้าไฟไหม้บ่อขยะ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
​C-site Report : คืบหน้าไฟไหม้บ่อขยะ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
23 เม.ย. 62
​C-site Report : ไฟไหม้บ่อขยะเชียงรายซ้ำเติมปัญหาฝุ่นควัน
​C-site Report : ไฟไหม้บ่อขยะเชียงรายซ้ำเติมปัญหาฝุ่นควัน
22 เม.ย. 62
​C-site Report : กลุ่มเชียงราย Fights Smog จัดเวทีถอดบทเรียนฝุ่นควันข้ามพรมแดน
​C-site Report : กลุ่มเชียงราย Fights Smog จัดเวทีถอดบทเรียนฝุ่นควันข้ามพรมแดน
19 เม.ย. 62
C-site Report : คนเชียงใหม่เสนอแนวทางแก้ไขหมอกควันระยะยาว
C-site Report : คนเชียงใหม่เสนอแนวทางแก้ไขหมอกควันระยะยาว
18 เม.ย. 62
C-site Report : แข่งเรือพายเชื่อมสัมพันธ์ สงกรานต์บ้านสบกก จ.เชียงราย
C-site Report : แข่งเรือพายเชื่อมสัมพันธ์ สงกรานต์บ้านสบกก จ.เชียงราย
17 เม.ย. 62
​C-site Report : เทศกาลสงกรานต์กลับบ้าน
​C-site Report : เทศกาลสงกรานต์กลับบ้าน
12 เม.ย. 62
C-site Report : น้ำใจจากใต้ ส่งช่วยผู้ประสบฝุ่นควันเหนือ
C-site Report : น้ำใจจากใต้ ส่งช่วยผู้ประสบฝุ่นควันเหนือ
11 เม.ย. 62
C-site Report : การทำงานของเหล่าอาสาเฝ้าระวังไฟป่า
C-site Report : การทำงานของเหล่าอาสาเฝ้าระวังไฟป่า
10 เม.ย. 62
C-site Report : ปักหมุดพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน
C-site Report : ปักหมุดพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน
9 เม.ย. 62
C-site Report : เครื่องฟอกอากาศขาดตลาด
C-site Report : เครื่องฟอกอากาศขาดตลาด
5 เม.ย. 62
C-site Report : Safety Zone ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.พะเยา
C-site Report : Safety Zone ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.พะเยา
4 เม.ย. 62
C-site Report : ห้องปลอดฝุ่นควัน
C-site Report : ห้องปลอดฝุ่นควัน
3 เม.ย. 62
C-site Report : พื้นที่ปลอดฝุ่นคนภาคเหนือ
C-site Report : พื้นที่ปลอดฝุ่นคนภาคเหนือ
2 เม.ย. 62
C-site Report : ฝุ่นควันข้ามพรมแดน
C-site Report : ฝุ่นควันข้ามพรมแดน
1 เม.ย. 62
C-site Report : "บ้านหลังใหม่" ให้ชาวมอแกน
C-site Report : "บ้านหลังใหม่" ให้ชาวมอแกน
29 มี.ค. 62
C-site Report : สำรวจพืช ดาวรุ่ง - ดาวร่วง ในศตวรรษนี้
C-site Report : สำรวจพืช ดาวรุ่ง - ดาวร่วง ในศตวรรษนี้
28 มี.ค. 62
C-site Report : หน้ากากอนามัยแดนใต้สู่เด็กน้อยบ้านไร่ส้ม
C-site Report : หน้ากากอนามัยแดนใต้สู่เด็กน้อยบ้านไร่ส้ม
27 มี.ค. 62
C-site Report : ควันหลงเลือกตั้ง 62
C-site Report : ควันหลงเลือกตั้ง 62
26 มี.ค. 62
C-site Report : หมอลำประชาธิปไตย ชวนคนไปเลือกตั้ง
C-site Report : หมอลำประชาธิปไตย ชวนคนไปเลือกตั้ง
22 มี.ค. 62
C-site Report : สัตว์ทะเลเหยื่อขยะ
C-site Report : สัตว์ทะเลเหยื่อขยะ
21 มี.ค. 62
C-site Report : พบปลาน้ำลึกกว่า 850 ชนิด ในทะเลอันดามัน
C-site Report : พบปลาน้ำลึกกว่า 850 ชนิด ในทะเลอันดามัน
20 มี.ค. 62
C-site Report : "หมอกควัน" มหันตภัยต่อชีวิต
C-site Report : "หมอกควัน" มหันตภัยต่อชีวิต
19 มี.ค. 62
C-site Report : จับตาการเลือกตั้งล่วงหน้า
C-site Report : จับตาการเลือกตั้งล่วงหน้า
18 มี.ค. 62
C-site Report : หน้ากากกันฝุ่นอุ่นรักจากปัตตานี
C-site Report : หน้ากากกันฝุ่นอุ่นรักจากปัตตานี
15 มี.ค. 62
​C-site Report : วันหยุดเขื่อนโลก
​C-site Report : วันหยุดเขื่อนโลก
14 มี.ค. 62
​C-site Report : ชุมชนคนสู้ไฟป่า
​C-site Report : ชุมชนคนสู้ไฟป่า
13 มี.ค. 62
C-site Report : คนรุ่นใหม่กับคนไร้บ้าน
C-site Report : คนรุ่นใหม่กับคนไร้บ้าน
12 มี.ค. 62
​C-site Report : คนรุ่นใหม่จับตาการเลือกตั้ง​
​C-site Report : คนรุ่นใหม่จับตาการเลือกตั้ง​
11 มี.ค. 62
C-site Report : วันสตรีสากลกับบทบาทของสตรี
C-site Report : วันสตรีสากลกับบทบาทของสตรี
8 มี.ค. 62
C-site Report : เตือนสัญญาณภัยแล้งจากภาคพลเมือง
C-site Report : เตือนสัญญาณภัยแล้งจากภาคพลเมือง
7 มี.ค. 62
C-site Report : สถานการณ์ภัยแล้งภาคอีสาน​
C-site Report : สถานการณ์ภัยแล้งภาคอีสาน​
6 มี.ค. 62
C-site Report : กลุ่มคนรุ่นใหม่กับความสนใจการเลือกตั้ง
C-site Report : กลุ่มคนรุ่นใหม่กับความสนใจการเลือกตั้ง
5 มี.ค. 62
C-site Report : การจัดการขยะจากทะเลไทย
C-site Report : การจัดการขยะจากทะเลไทย
4 มี.ค. 62
C-site Report : พื้นที่การเรียนรู้จากธรรมชาติ
C-site Report : พื้นที่การเรียนรู้จากธรรมชาติ
1 มี.ค. 62
C-site Report : พื้นที่การเรียนรู้ อุตรดิตถ์ติดยิ้ม
C-site Report : พื้นที่การเรียนรู้ อุตรดิตถ์ติดยิ้ม
28 ก.พ. 62
C-site Report : เสียงสะท้อนจากชุมชนคลองเตยและนางเลิ้ง
C-site Report : เสียงสะท้อนจากชุมชนคลองเตยและนางเลิ้ง
27 ก.พ. 62
C-site Report : คราบน้ำมันปริศนา หาดสมิหลา - ชลาทัศน์
C-site Report : คราบน้ำมันปริศนา หาดสมิหลา - ชลาทัศน์
26 ก.พ. 62
C-site Report : สำรวจธรรมชาติจากภาคพลเมือง
C-site Report : สำรวจธรรมชาติจากภาคพลเมือง
25 ก.พ. 62
C-site Report : ต้นยางนาเชียงใหม่
C-site Report : ต้นยางนาเชียงใหม่
22 ก.พ. 62
C-site Report : สถานการณ์แผ่นดินไหวลำปาง
C-site Report : สถานการณ์แผ่นดินไหวลำปาง
21 ก.พ. 62
C-site Report : ฟื้นฟูหมู่บ้านมอแกนก่อนฤดูมรสุม
C-site Report : ฟื้นฟูหมู่บ้านมอแกนก่อนฤดูมรสุม
20 ก.พ. 62
C-site Report : แนวกันไฟป่าจากชุมชน
C-site Report : แนวกันไฟป่าจากชุมชน
18 ก.พ. 62
C-site Report : ภาพรวมคนพิการในไทย​และความเท่าเทียม​
C-site Report : ภาพรวมคนพิการในไทย​และความเท่าเทียม​
15 ก.พ. 62
​C-site Report : ส่งต่อความรัก​จากภาคพลเมือง
​C-site Report : ส่งต่อความรัก​จากภาคพลเมือง
14 ก.พ. 62
C-site Report : คนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้ง
C-site Report : คนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้ง
13 ก.พ. 62
C-site Report : ความเคลื่อนไหวกลุ่ม ขปสธ.
C-site Report : ความเคลื่อนไหวกลุ่ม ขปสธ.
12 ก.พ. 62
C-site Report : การรับมือกับฝุ่นจากภาคพลเมือง
C-site Report : การรับมือกับฝุ่นจากภาคพลเมือง
11 ก.พ. 62
C-site Report : "น่าน" เมืองสะอาดระดับอาเซียน
C-site Report : "น่าน" เมืองสะอาดระดับอาเซียน
8 ก.พ. 62
C-site Report : แก้ปัญหาหมอกควันจากการเผาไหม้
C-site Report : แก้ปัญหาหมอกควันจากการเผาไหม้
7 ก.พ. 62
C-site Report : ปัญหาฝุ่นควันในภาคเหนือ
C-site Report : ปัญหาฝุ่นควันในภาคเหนือ
6 ก.พ. 62
C-site Report : หมู่บ้านมอแกนในความทรงจำ และป้ายหาเสียง
C-site Report : หมู่บ้านมอแกนในความทรงจำ และป้ายหาเสียง
5 ก.พ. 62
C-site Report : ปัญหาทางเท้าและการเกษตรจากภาคพลเมือง
C-site Report : ปัญหาทางเท้าและการเกษตรจากภาคพลเมือง
1 ก.พ. 62
C-site Report : เสียงสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจ
C-site Report : เสียงสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจ
31 ม.ค. 62
C-site Report : มุมมองพลเมืองกับนายกในฝัน
C-site Report : มุมมองพลเมืองกับนายกในฝัน
30 ม.ค. 62
C-site Report : ภาคพลเมืองกับนโยบายรัฐบาล
C-site Report : ภาคพลเมืองกับนโยบายรัฐบาล
29 ม.ค. 62
C-site Report : ปัญหามลพิษจากเสียงพลเมือง
C-site Report : ปัญหามลพิษจากเสียงพลเมือง
28 ม.ค. 62
c-site report  : ความเคลื่อนไหวพลเมืองในพื้นที่ภาคใต้
c-site report : ความเคลื่อนไหวพลเมืองในพื้นที่ภาคใต้
25 ม.ค. 62
C-site Report : มุมมองเศรษฐกิจหลังเลือกตั้งจากภาคพลเมือง
C-site Report : มุมมองเศรษฐกิจหลังเลือกตั้งจากภาคพลเมือง
24 ม.ค. 62
C-site Report : พื้นที่บนทางเท้า
C-site Report : พื้นที่บนทางเท้า
23 ม.ค. 62

เพลย์ลิสต์ที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด >

ท่องเที่ยว ค้นหาชีวิต

ท่องเที่ยว ค้นหาชีวิต

6 วิดีโอ

เรื่องดี สร้างแรงบันดาลใจ

เรื่องดี สร้างแรงบันดาลใจ

6 วิดีโอ

อาหารดี เมนูเด็ด

อาหารดี เมนูเด็ด

6 วิดีโอ

แสงจากพ่อสานต่อแรงบันดาลใจ

แสงจากพ่อสานต่อแรงบันดาลใจ

24 วิดีโอ

คลิกให้ปัง

คลิกให้ปัง

33 วิดีโอ

กลับขึ้นด้านบน