AEC Inside : วัฒนธรรมอาหารจานด่วนแบบฟิลิปปินส์

AEC Inside : วัฒนธรรมอาหารจานด่วนแบบฟิลิปปินส์

AEC Business Class รู้ทันเออีซี ออกอากาศ 10 ก.พ. 60
40
ไปสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคและร้านอาหารจานด่วนในห้างสรรพสินค้าที่ฟิลิปปินส์ ที่ร้านเบอร์เกอร์กับร้านไก่ทอดยังเป็นสินค้ายอดนิยม และมีการปรับสูตรให้ถูกใจชาวฟิลิปปินส์

แท็ก

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

AEC Movement : เอเชียตะวันออกแห่งเกาะลูซอน
AEC Movement : เอเชียตะวันออกแห่งเกาะลูซอน
17 ก.พ. 60
AEC Inside : ปัญหาอุปสรรคในฟิลิปปินส์
AEC Inside : ปัญหาอุปสรรคในฟิลิปปินส์
17 ก.พ. 60
AEC Inside : ตู้โชว์แห่งมะนิลา
AEC Inside : ตู้โชว์แห่งมะนิลา
16 ก.พ. 60
AEC Movement : ระบบรถไฟฟ้าในมะนิลา
AEC Movement : ระบบรถไฟฟ้าในมะนิลา
16 ก.พ. 60
AEC Inside : บาคราราน ค้าปลีกแห่งขอบเมืองหลวง
AEC Inside : บาคราราน ค้าปลีกแห่งขอบเมืองหลวง
15 ก.พ. 60
AEC Movement : สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในพื้นที่ BOI
AEC Movement : สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในพื้นที่ BOI
15 ก.พ. 60
AEC Inside : ผู้คน สังคม ชุมชน เมืองใหญ่
AEC Inside : ผู้คน สังคม ชุมชน เมืองใหญ่
14 ก.พ. 60
AEC Movement : ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งทหารกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธ "อาบูไซยาฟ"
AEC Movement : ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งทหารกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธ "อาบูไซยาฟ"
14 ก.พ. 60
AEC Inside : วัฒนธรรมอาหารจานด่วนแบบฟิลิปปินส์
AEC Inside : วัฒนธรรมอาหารจานด่วนแบบฟิลิปปินส์
10 ก.พ. 60
AEC Movement : ธุรกิจการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
AEC Movement : ธุรกิจการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
10 ก.พ. 60
AEC Inside : วันว่างต่างสังคม
AEC Inside : วันว่างต่างสังคม
9 ก.พ. 60
AEC Movement : อุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าสนใจในฟิลิปปินส์
AEC Movement : อุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าสนใจในฟิลิปปินส์
9 ก.พ. 60
AEC Inside : ไรซัล อิสรภาพแห่งฟิลิปปินส์
AEC Inside : ไรซัล อิสรภาพแห่งฟิลิปปินส์
8 ก.พ. 60
AEC Movement : ปัจจัยน่าลงทุนในฟิลิปปินส์
AEC Movement : ปัจจัยน่าลงทุนในฟิลิปปินส์
8 ก.พ. 60
AEC Movement : ต้นทุนการดำเนินธุรกิจฟิลิปปินส์
AEC Movement : ต้นทุนการดำเนินธุรกิจฟิลิปปินส์
7 ก.พ. 60
AEC Inside : คิวเอโป้ ตลาดแห่งชุมชน
AEC Inside : คิวเอโป้ ตลาดแห่งชุมชน
7 ก.พ. 60
AEC Inside : เกซอน วัฒนธรรมแห่งการกิน
AEC Inside : เกซอน วัฒนธรรมแห่งการกิน
6 ก.พ. 60
AEC Movement : ข้อควรพิจารณาก่อนการลงทุนในฟิลิปปินส์
AEC Movement : ข้อควรพิจารณาก่อนการลงทุนในฟิลิปปินส์
6 ก.พ. 60
AEC Inside :  สุสานคนเป็น
AEC Inside : สุสานคนเป็น
3 ก.พ. 60

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

มะละกา เมืองท่าแห่งอาหารการกิน, จีนกับการท่องเที่ยวในอาเซียน
มะละกา เมืองท่าแห่งอาหารการกิน, จีนกับการท่องเที่ยวในอาเซียน
24 ก.พ. 60
มะลากา ท่าเรือแห่งตะวันออก, ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในมาเลเซีย
มะลากา ท่าเรือแห่งตะวันออก, ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในมาเลเซีย
23 ก.พ. 60
ตลาดไม้ดอกไม้ประดับมะนิลา, ฟิลิปปินส์และโอกาสทางการค้า
ตลาดไม้ดอกไม้ประดับมะนิลา, ฟิลิปปินส์และโอกาสทางการค้า
22 ก.พ. 60
ตลาดสินค้าแห่งเทศกาล, ฟิลิปปินส์เตือนพลเมืองถูกหลอกทำงานต่างประเทศ
ตลาดสินค้าแห่งเทศกาล, ฟิลิปปินส์เตือนพลเมืองถูกหลอกทำงานต่างประเทศ
21 ก.พ. 60
ตลาดแรงงานแห่งฟิลิปปินส์, การทำงานของแรงงานต่างชาติในฟิลิปปินส์
ตลาดแรงงานแห่งฟิลิปปินส์, การทำงานของแรงงานต่างชาติในฟิลิปปินส์
20 ก.พ. 60
เอเชียตะวันออกแห่งเกาะลูซอน, ปัญหาอุปสรรคในฟิลิปปินส์
เอเชียตะวันออกแห่งเกาะลูซอน, ปัญหาอุปสรรคในฟิลิปปินส์
17 ก.พ. 60
ตู้โชว์แห่งมะนิลา, ระบบรถไฟฟ้าในมะนิลา
ตู้โชว์แห่งมะนิลา, ระบบรถไฟฟ้าในมะนิลา
16 ก.พ. 60
บาคราราน ค้าปลีกแห่งขอบเมืองหลวง, สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในพื้นที่ BOI
บาคราราน ค้าปลีกแห่งขอบเมืองหลวง, สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในพื้นที่ BOI
15 ก.พ. 60
ผู้คน สังคม ชุมชน เมืองใหญ่, ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งทหารกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธ "อาบูไซยาฟ"
ผู้คน สังคม ชุมชน เมืองใหญ่, ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งทหารกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธ "อาบูไซยาฟ"
14 ก.พ. 60
วัฒนธรรมอาหารจานด่วนแบบฟิลิปปินส์, ธุรกิจการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
วัฒนธรรมอาหารจานด่วนแบบฟิลิปปินส์, ธุรกิจการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
10 ก.พ. 60
วันว่างต่างสังคม, อุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าสนใจในฟิลิปปินส์
วันว่างต่างสังคม, อุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าสนใจในฟิลิปปินส์
9 ก.พ. 60
ไรซัล อิสรภาพแห่งฟิลิปปินส์, ปัจจัยน่าลงทุนในฟิลิปปินส์
ไรซัล อิสรภาพแห่งฟิลิปปินส์, ปัจจัยน่าลงทุนในฟิลิปปินส์
8 ก.พ. 60
คิวเอโป้ ตลาดแห่งชุมชน, ต้นทุนการดำเนินธุรกิจฟิลิปปินส์
คิวเอโป้ ตลาดแห่งชุมชน, ต้นทุนการดำเนินธุรกิจฟิลิปปินส์
7 ก.พ. 60
เกซอน วัฒนธรรมแห่งการกิน, ข้อควรพิจารณาก่อนการลงทุนในฟิลิปปินส์
เกซอน วัฒนธรรมแห่งการกิน, ข้อควรพิจารณาก่อนการลงทุนในฟิลิปปินส์
6 ก.พ. 60
สุสานคนเป็น, ฟิลิปปินส์เล็งสร้างเรือนจำแก้แออัด
สุสานคนเป็น, ฟิลิปปินส์เล็งสร้างเรือนจำแก้แออัด
3 ก.พ. 60
สุสานแห่งความมั่งคั่ง, การคุ้มครองการลงทุนในฟิลิปปินส์
สุสานแห่งความมั่งคั่ง, การคุ้มครองการลงทุนในฟิลิปปินส์
2 ก.พ. 60
เอสเอ็มอีเสื้อผ้าแห่งมะนิลา, การลงทุนจากต่างประเทศในฟิลิปปินส์
เอสเอ็มอีเสื้อผ้าแห่งมะนิลา, การลงทุนจากต่างประเทศในฟิลิปปินส์
1 ก.พ. 60
ลมหายใจของธุรกิจค้าส่ง, ฟิลิปปินส์เร่งดึงต่างชาติลงทุน
ลมหายใจของธุรกิจค้าส่ง, ฟิลิปปินส์เร่งดึงต่างชาติลงทุน
31 ม.ค. 60
ซอกตึกของความเจริญ, โอกาสทางการค้าของไทยในฟิลิปปินส์
ซอกตึกของความเจริญ, โอกาสทางการค้าของไทยในฟิลิปปินส์
30 ม.ค. 60
,
กลับขึ้นด้านบน