จับตาสถานการณ์

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

ประเด็นข่าว (29 ก.ค. 64)

ออกอากาศ 29 ก.ค. 64

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้พิการจำนวน 5,000 คน นอกจากนี้ ยังเปิด walk in ฉีดให้กับคนพิการกว่า 1,000 คน โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

ประเด็นข่าว (22 ก.ค. 64)

ออกอากาศ 22 ก.ค. 64

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ซึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัมขึ้นไป

ประเด็นข่าว (21 ก.ค. 64)

ออกอากาศ 21 ก.ค. 64

ที่หน่วยบริการความร่วมมือฉีดวัคซีนโควิด กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย 25 จุด พบว่าผู้สูงอายุมาฉีดวัคซีนน้อยกว่าเป้าที่ตั้งเอาไว้มาก เหตุเป็นเพราะเข้าไม่ถึงระบบลงทะเบียนและมีข้อกำจัดการเดินทาง
กลับขึ้นด้านบน