สงครามแห่งความคิด

สงครามแห่งความคิด

มิติโลกหลังเที่ยงคืน ออกอากาศ 4 ต.ค. 58
 # The Battle in Your Mind เราเคยคิดว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผลและมีการคิดที่เป็นระบบ  แต่เนื่องจากวิกฤติทางการเงินของอเมริกาที่เกิดขึ้น ทำให้เราต้องมาทบทวนกันใหม่ว่าแท้จริงแล้วเราเข้าใจระบบความคิดเราดีแค่ไหน    “แดเนียล แคนนี่แมน” เป็นนักจิตวิทยา ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เพราะเขาได้ค้นพบระบบความคิดมนุษย์ที่มีสองแบบ คือแบบแรก เป็นระบบที่ฉับพลัน ทันที ใช้เวลาน้อย ซึ่งเป็นวิธีที่เราใช้บ่อยที่สุด  ส่วนระบบที่สองเป็นระบบที่ช้า ใช้พลังงานเยอะ แต่มีความเป็นระเบียบและเหตุผล  อย่างไรก็ตามทั้งสองระบบยังคงมีความผิดพลาดมากมายเพราะคนเราเต็มไปด้วยอคติ หรือความลำเอียงเชิงระบบ ที่อยู่ในดีเอ็นเอของเรามานานกว่า 35 ล้านปี     อดติที่เกิดขึ้นผ่านการรับรู้ มีหลายรูปแบบ เช่น  การตั้งใจอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปจนลืมสิ่งอื่น การคิดสั้น หรืออคติที่เกิดจากความมั่นใจ และแน่ใจ การรักหรือเกลียด  และเมื่อเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะใช้ระบบความคิดที่แตกต่างออกไป โดย เราจะตัดสินใจโดยวัดจากสูญเสีย เรามักจะยอมเสี่ยงถ้าต้องเสีย และตัดสินใจโดยผูกกับอคติต่างๆเสมอ จนทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมาได้ สุดท้ายเราค้นพบว่าเราแก้ข้อเสียนี้ไม่ได้  ทางออกที่ดีที่สุดคือยอมรับตัวเอง และค้นหาวิธีสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการตัดสินใจที่ถูกต้องต่อไป ติดตามชมรายการมิติโลกหลังเที่ยงคืน วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 00.00 - 01.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 00.30 - 01.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ภาพตัวอย่าง

กลับขึ้นด้านบน