The NEXT คลื่นอนาคต

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

Aging Society วิถีแห่งอนาคต

ออกอากาศ 24 ก.ย. 64

ปีนี้ ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ แต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็ทำให้เกิดนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยมากขึ้น ไปรู้จัก Human-Centred Design กับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงวัย และ Rejuvenating Drug ยาแก้ไขความชราที่จะช่วยรักษาและฟื้นฟูผู้สูงวัยจากโรคภัยในระดับ DNA

PM 2.5 หายนะ เตือนโลก

ออกอากาศ 17 ก.ย. 64

PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภัยเงียบที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกคน หลายฝ่ายได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ไปรู้จักกับ "DustBoy" เครื่องตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก ตรวจจับฝุ่นด้วยระบบเซนเซอร์ และ "KU TOWER" สถานีวิจัยเพื่อศึกษาวิจัยปัญหาฝุ่นในเขตเมือง

สมุนไพร พฤกษาบำบัดแห่งอนาคต

ออกอากาศ 10 ก.ย. 64

“สมุนไพร” กำลังเป็นตัวช่วยสำหรับทางเลือกและทางรอดในการรักษา COVID-19 ติดตามการนำความรู้ดั้งเดิมทางการแพทย์แผนไทย สู่การประยุกต์เป็นนวัตกรรมสมุนไพรด้วยเทคโนโลยี “แสงซินโครตรอน” เพื่อศึกษากลไกการออกฤทธิ์ และนำไปรักษาผู้คนอีกมากมายในอนาคต

เมล็ดพันธุ์ = มั่นคง

ออกอากาศ 3 ก.ย. 64

ประเทศไทยกำลังเตรียมตัวไปสู่ “​ครัวของโลก” และ "Seed Hub" ด้วยการมุ่งวิจัย-ปรับปรุงพันธุ์พืช รวมถึงเร่งสร้างนักผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยใช้องค์ความรู้หลากหลายด้าน ไปทำความรู้จักเทคนิคการระบุ DNA พันธุ์พืช การค้นหาโดยเทคโนโลยี Molecular Marker หรือการใช้ HybridSure ยืนยันคุณลักษณะของพืช

BCG โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน

ออกอากาศ 27 ส.ค. 64

​โลกกำลังเผชิญวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง "ปัญหาขยะ" ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เกิดการค้นคว้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ นักวิจัยกำลังเร่งพัฒนา ActivePAK พลาสติกรูปแบบใหม่ ผลงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ เพื่อลดภาระโลก และก้าวสู่ “ขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)" หัวใจสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียนในอนาคต

BCG โมเดลเศรษฐกิจ ปั้นไทยสู่โลก

ออกอากาศ 20 ส.ค. 64

ไปรู้จัก Bio Economy เทคโนโลยีชีวภาพที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและชีวิตมนุษย์ในภาคการเกษตร ซึ่งอาจทำให้เราปลูกพืชแบบไม่พึ่งฤดูกาล โดยใช้เทคโนโลยี Plant Phenomics Facility เพื่อก้าวเข้าสู่วิถีการจัดการพืชลักษณะเกษตรแม่นยำในอนาคต

AI อัจฉริยะกู้โลก

ออกอากาศ 13 ส.ค. 64

เมื่อวิกฤต COVID-19 ไม่มีทีท่าจะสิ้นสุด นวัตกรรม AI ในวงการแพทย์ จึงเป็นทางเลือกและทางรอด เพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ ไปรู้จัก Inspectra CXR : AI ตรวจจับโรคปอด, CiRA CORE : AI ตรวจโควิดกลายพันธุ์ และ NEF ระบบดูแลผู้ป่วยพร้อมหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์

มหันตภัย เคมีพิบัติ

ออกอากาศ 6 ส.ค. 64

ร่วม​ถอดบทเรียน สารเคมีระเบิด โรงงานที่กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ พร้อมเรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถช่วยกู้ภัย "เคมีพิบัติ" จากผลงานนักวิจัยไทย ทั้ง "แบบจําลองทิศทางลม" และ "โมเดล SAFER ONE" เพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุวรรณภูมิ ตำนานสู่อนาคต

ออกอากาศ 16 ก.ค. 64

ติดตามนักโบราณคดีและนักวิจัย สำรวจหาร่องรอยอารยธรรมของ "ดินแดนสุวรรณภูมิ" ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ รวมถึงการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และโบราณคดี เพื่อค้นพบและต่อภาพผู้คนในภูมิภาค เชื่อมโลก ฟื้นตำนานแผ่นดินทอง สู่บทบันทึกใหม่แห่งอนาคต

COVID-19 ไวรัสช็อกโลก

ออกอากาศ 9 ก.ค. 64

เมื่อโลกยังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19​ เราจะรับมือกับโรคอุบัติใหม่นี้ต่อไปอย่างไร ? ตามนักวิจัยไทยที่กำลังเร่งเดินหน้าพัฒนาวัคซีน และการใช้เทคนิคผลิตวัคซีนรูปแบบใหม่จากพืช ซึ่งในไม่ช้า เราอาจได้ใช้วัคซีน COVID-19​ จากฝีมือนักวิจัยไทย ด้วยการหยอดจมูกแทนการฉีด
กลับขึ้นด้านบน