ที่พักแห่งจิตใจ

ที่พักแห่งจิตใจ

ที่พักสุดพิเศษ Unique Lodging ออกอากาศ 27 มิ.ย. 61

Unique Lodging # 8

ที่ประเทศเกาหลี วัดหลายแห่งได้เปิดให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปเข้าพักภายในวัด เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม หรือฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวแบบเกาหลี การพักในวัดอาจไม่สะดวกสบายเหมือนในโรงแรม แต่เป็น "ที่พักแห่งจิต" ที่ช่วยให้ผู้คนที่เครียดจากการทำงานหรือปัญหาต่างๆ ในชีวิต ได้ปรับสภาพจิตใจและอารมณ์เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างรู้เท่าทัน ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ติดตามเรื่องราวที่พักและทีท่องเที่ยวสุดประทับใจ ในรายการที่พักสุดพิเศษ Unique Lodging รับชมได้ทาง www.thaipbs.or.th/UniqueLodging

แท็ก

ภาพตัวอย่าง

กลับขึ้นด้านบน