ประเด็นข่าว (31 ต.ค. 60)

ประเด็นข่าว (31 ต.ค. 60)

ทุกทิศทั่วไทย ออกอากาศ 31 ต.ค. 60
0

ประเด็นข่าว

  • วิถีการเกษตรของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำวัง อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อเริ่มจะเข้าสู่ฤดูหนาว ก็ปรับพื้นที่ตามเกาะแก่งและริมน้ำเพื่อปลูกพืชผักไว้ขายเป็นรายได้เสริม

  • เมื่อลมหนาวเพิ่มพัดมา ก็เป็นสัญญาณให้ชาวบ้านเผาข้าวหลามกัน อย่างริมถนนอรุณประเสริฐ เส้นทางยโสธร-อำนาจเจริญ ในช่วงนี้ มีชาวบ้านทำข้าวหลามออกมาขายกันแล้ว

  • พาไปแนะนำเมนูอร่อยริมถนนที่ จ.สุโขทัย อย่างเมี่ยงคำโบราณ ซึ่งทำขายมานานกว่า 50 ปีแล้ว ขายกันมาตั้งแต่คำละ 50 สตางค์ ปัจจุบันขายคำละ 5 บาท

  • ที่บ้านดอนซูด อ.เมือง จ.หนองคาย ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านเลี้ยงโคพื้นเมืองที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่ง จนเป็นที่รู้กันดีว่า ถ้าต้องการซื้อวัวพันธุ์พื้นเมือง ต้องมาซื้อที่หมู่บ้านแห่งนี้

  • ชาวบ้านที่บ้านน้ำอ้อม ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย เมื่อว่างเว้นจากการทำนา ในช่วงนี้จะไปจับปลาไหลมาขายที่หน้าบ้านริมถนน แต่ละวันสามารถจับและขายได้เงินไม่น้อยทีเดียว

  • การอนุรักษ์พันธุ์ปลาของชาวประมงพื้นบ้านที่ จ.เพชรบุรี ด้วยการสร้างแหล่งหลบภัยใต้ทะเลให้กับสัตว์ขนาดเล็ก โดยนำศาลพระภูมิที่ชำรุดหรือไม่ใช้แล้ว ไปทิ้งลงทะเลให้เป็นปะการังเทียม

  • อดีตข้าราชการครู ชาว อ.เขาสมิง จ.ตราด ที่ตัดสินใจลาออกมาทำการเกษตรในที่ดินของตนเอง ได้ตั้งใจน้อมนำแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาใช้ และสานต่อเผยแพร่สู่ประชาชน

  • วิถีทั่วไทยวันนี้ คุณจุฑามาศ ผูกโพธิ์ ตามชาวบ้าน ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ออกไปหาเห็ดที่ขึ้นในป่าชุมชน ซึ่งมีหลากหลายชนิด เช่น เห็ดแดง เห็ดปลวก เพื่อนำมาทำอาหารพื้นบ้าน

  • โครงการชลประทานยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยควบคู่ไปกับปัญหาภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรในลุ่มน้ำ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งทำมาหากิน ทำให้ทุกครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ติดตามในช่วงชุมชนทั่วไทย

ติดตามชมได้ในรายการทุกทิศทั่วไทย วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 - 16.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

แท็ก

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

ประเด็นข่าว (13 พ.ย. 60)
ประเด็นข่าว (13 พ.ย. 60)
13 พ.ย. 60
ประเด็นข่าว (10 พ.ย. 60)
ประเด็นข่าว (10 พ.ย. 60)
10 พ.ย. 60
ประเด็นข่าว (9 พ.ย. 60)
ประเด็นข่าว (9 พ.ย. 60)
9 พ.ย. 60
ประเด็นข่าว (8 พ.ย. 60)
ประเด็นข่าว (8 พ.ย. 60)
8 พ.ย. 60
ประเด็นข่าว (7 พ.ย. 60)
ประเด็นข่าว (7 พ.ย. 60)
7 พ.ย. 60
ประเด็นข่าว (6 พ.ย. 60)
ประเด็นข่าว (6 พ.ย. 60)
6 พ.ย. 60
ประเด็นข่าว (3 พ.ย. 60)
ประเด็นข่าว (3 พ.ย. 60)
3 พ.ย. 60
ประเด็นข่าว (2 พ.ย. 60)
ประเด็นข่าว (2 พ.ย. 60)
2 พ.ย. 60
ประเด็นข่าว (1 พ.ย. 60)
ประเด็นข่าว (1 พ.ย. 60)
1 พ.ย. 60
ประเด็นข่าว (31 ต.ค. 60)
ประเด็นข่าว (31 ต.ค. 60)
31 ต.ค. 60
ประเด็นข่าว (30 ต.ค. 60)
ประเด็นข่าว (30 ต.ค. 60)
30 ต.ค. 60
ประเด็นข่าว (20 ต.ค. 60)
ประเด็นข่าว (20 ต.ค. 60)
20 ต.ค. 60
ประเด็นข่าว (19 ต.ค. 60)
ประเด็นข่าว (19 ต.ค. 60)
19 ต.ค. 60
ประเด็นข่าว (18 ต.ค. 60)
ประเด็นข่าว (18 ต.ค. 60)
18 ต.ค. 60
ประเด็นข่าว (17 ต.ค. 60)
ประเด็นข่าว (17 ต.ค. 60)
17 ต.ค. 60
ประเด็นข่าว (16 ต.ค. 60)
ประเด็นข่าว (16 ต.ค. 60)
16 ต.ค. 60
ประเด็นข่าว (12 ต.ค. 60)
ประเด็นข่าว (12 ต.ค. 60)
12 ต.ค. 60
ประเด็นข่าว (11 ต.ค. 60)
ประเด็นข่าว (11 ต.ค. 60)
11 ต.ค. 60
ประเด็นข่าว (10 ต.ค. 60)
ประเด็นข่าว (10 ต.ค. 60)
10 ต.ค. 60

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

วิถีทั่วไทย : ตลาดอมยิ้ม จ.ราชบุรี
วิถีทั่วไทย : ตลาดอมยิ้ม จ.ราชบุรี
7 พ.ย. 60
จุฑามาศ พาตะลุย : การจัดการขยะบนเกาะหมาก
จุฑามาศ พาตะลุย : การจัดการขยะบนเกาะหมาก
6 พ.ย. 60
วิถีทั่วไทย : อาหารพม่า
วิถีทั่วไทย : อาหารพม่า
6 พ.ย. 60
ชุมชนทั่วไทย : แหล่งเพาะพันธุ์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง
ชุมชนทั่วไทย : แหล่งเพาะพันธุ์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง
3 พ.ย. 60
วิถีทั่วไทย : "เหวี่ยงหมึก" ประมงพื้นบ้าน
วิถีทั่วไทย : "เหวี่ยงหมึก" ประมงพื้นบ้าน
3 พ.ย. 60
วิถีทั่วไทย : วิธีการทำ "หลุมดักปลา"
วิถีทั่วไทย : วิธีการทำ "หลุมดักปลา"
2 พ.ย. 60
วิถีทั่วไทย : ประดิษฐ์โคมไฟจากขยะ
วิถีทั่วไทย : ประดิษฐ์โคมไฟจากขยะ
1 พ.ย. 60
จุฑามาศ พาตะลุย : เรือพลังงานแสงอาทิตย์
จุฑามาศ พาตะลุย : เรือพลังงานแสงอาทิตย์
1 พ.ย. 60
จุฑามาศ พาตะลุย : อาหารพื้นบ้านจากเห็ดป่า
จุฑามาศ พาตะลุย : อาหารพื้นบ้านจากเห็ดป่า
31 ต.ค. 60
ชุมชนทั่วไทย : เกษตรกร อ.กุยบุรี นำศาสตร์พระราชา มาปรับใช้
ชุมชนทั่วไทย : เกษตรกร อ.กุยบุรี นำศาสตร์พระราชา มาปรับใช้
31 ต.ค. 60
ชุมชนทั่วไทย : บริหารจัดการพื้นที่ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่
ชุมชนทั่วไทย : บริหารจัดการพื้นที่ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่
30 ต.ค. 60
จุฑามาศ พาตะลุย : อาหารพื้นบ้านชาวเกาะหมาก
จุฑามาศ พาตะลุย : อาหารพื้นบ้านชาวเกาะหมาก
30 ต.ค. 60
จุฑามาศ พาตะลุย : อุโมงค์ผันน้ำ "ลำพะยังภูมิพัฒน์"
จุฑามาศ พาตะลุย : อุโมงค์ผันน้ำ "ลำพะยังภูมิพัฒน์"
20 ต.ค. 60
วิถีทั่วไทย : ว่าที่บัณฑิตใหม่ ทุนมูลนิธิพระบารมีปกเกล้า(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
วิถีทั่วไทย : ว่าที่บัณฑิตใหม่ ทุนมูลนิธิพระบารมีปกเกล้า(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
20 ต.ค. 60
ชุมชนทั่วไทย : ปลูกกล้วยน้ำว้าและแปรรูปขาย
ชุมชนทั่วไทย : ปลูกกล้วยน้ำว้าและแปรรูปขาย
19 ต.ค. 60
วิถีทั่วไทย : ลาบมะขามป้อม
วิถีทั่วไทย : ลาบมะขามป้อม
18 ต.ค. 60
ชุมชนทั่วไทย : นักเรียนฝึกร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง
ชุมชนทั่วไทย : นักเรียนฝึกร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง
18 ต.ค. 60
จุฑามาศ พาตะลุย : น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตบนเกาะ
จุฑามาศ พาตะลุย : น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตบนเกาะ
17 ต.ค. 60
ชุมชนทั่วไทย : ลูกจากลอยแก้ว
ชุมชนทั่วไทย : ลูกจากลอยแก้ว
17 ต.ค. 60
กลับขึ้นด้านบน