ติมอร์เลสเต จากฝันร้ายสู่ชีวิตใหม่

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

จากความรุนแรงและสูญเสีย สู่การให้อภัยและปรองดอง

ออกอากาศ 29 ธ.ค. 63

แม้ชาวติมอร์ทุกคนต้องการเห็นความเป็นธรรมจากประวัติศาสตร์ความโหดร้ายและความรุนแรงที่มีต่อชาวติมอร์ในอดีต แต่พวกเขาก็พร้อมจะให้อภัย​

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่คนติมอร์

ออกอากาศ 22 ธ.ค. 63

ถึงแม้ภารกิจในติมอร์เลสเต จะผ่านมาแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ทหารไทยได้ทิ้งไว้ คือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

บทบาททหารไทยในติมอร์เลสเต

ออกอากาศ 15 ธ.ค. 63

ท่ามกลางความขัดแย้ง กองกำลังรักษาสันติภาพนานาชาติถือเป็นจุดเริ่มต้นของบทบาททหารไทยที่ยังอยู่ในความทรงจำชาวติมอร์

จากอดีตสู่วันนี้ ที่ติมอร์

ออกอากาศ 8 ธ.ค. 63

ออกเดินทางเรียนประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความสูญเสียและความเจ็บปวด แต่ท่ามกลางซากปรักหักพัง ในที่สุดติมอร์เลสเตก็ก้าวพ้นจากห้วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด สู่ชีวิตใหม่​
กลับขึ้นด้านบน