ปรัชญา เพื่อมนุษยชาติ

ปรัชญา เพื่อมนุษยชาติ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้เอาผลสำเร็จจากโครงการพัฒนาดอยตุง เข้าไปพัฒนาในพื้นที่เยนันชอง ทางตอนกลางของประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุด มีปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ยปีละไม่ถึง 100 มิลลิเมตร และเป็นพื้นที่ที่ประชาชนยังยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของเมียนมา

ความท้าทายสิ่งแรกของทีมงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง คือจะให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาจากต่างชาติได้อย่างไร เมื่อทำความเข้าใจพวกเขา ทำให้ทราบว่า พวกเขาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้อย่างหนักปัญหาเร่งด่วนอีกอย่าง คือ ปัญหาถูกงูเห่า และงูแมวเซา ที่มีอยู่อย่างชุกชุม ทำใหผู้คนถูกกัดเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก กองทุนเซรุ่มถูกจัดตั้งขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

และเนื่องจากพื้นที่แห้งแล้งมาก ปลูกพืชได้ไม่กี่ชนิดที่ทนแล้งได้ เช่น ถั่ว งา และทานตะวัน ทำให้แพะเป็นสินทรัพย์เดียวที่มีค่าสำหรับพวกเขา มูลนิธิจัดตั้งกองทุนแพะ มอบแพะให้กับคนที่อย่างจนที่สุด คนละ 11 ตัว เป็นตัวผู้ 1 ตัว ตัวเมีย 10 ตัว มีข้อแม้ว่า เมื่อเกิดลูกแพะ ต้องส่งคืนให้โครงการ 11 ตัวเท่าเดิม พร้อมทั้งโครงการได้ฝึกอบรมคนในหมู่บ้านให้มีความรู้พอที่จะฉีกวัคซีนรักษาสัตว์เบื้องต้นได้ และตั้งกองทุนยารักษาสัตว์ เพื่อให้มียารักษาสัตว์ตลอดไป

หลังโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน (Sustainable Alternative Livelihood Development-SALD) ที่เยนันชอง ประเทศเมียรมา ดำเนินงานมาครบ 6 ปี มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น อย่างเห็นได้ชัด และจับต้องได้ ที่น่าสนใจก็คือ ก่อนโครงการเข้ามา จำนวนครัวเรือนที่มีข้าวกินตลอดปี มีเพียง 37 % แต่ในปี พ.ศ. 2558 หลังโครงการดำเนินการได้เพียง 4 ปี จำนวนเพิ่มขึ้นถึง 87 % ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเหล่านี้บอกได้ว่าการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชาและตำราแม่ฟ้าหลวง ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ และชาวบ้านได้รับประโยชน์จริงๆ

ปัจจุบันแนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาและดอยตุงโมเดล ได้เข้าไปดำเนินการแล้วที่อาเจ๊ะห์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอัฟกานิสถานและหลายพื้นที่ในประเทศเมียนมา

ติดตามชมรายการศาสตร์พระราชา ตำราสร้างชีวิต วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.05 – 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน