แผนที่น้ำ แผนที่ชีวิต

แผนที่น้ำ แผนที่ชีวิต

ทำไม 'น้ำ' ถึงเป็นงานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งเป็นอันดับแรก...เพราะน้ำจะเป็นภูมิคุ้มกันให้ทุกชีวิตดำเนินไปอย่างพอมีพอกินและพัฒนาไปสู่ความกินดีอยู่ดี เท่าเทียมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อไปถึงความเจริญมั่นคง มั่งคั่งของท้องถิ่นและประเทศชาติ

'แผนที่น้ำ แผนที่ชีวิต' ถ่ายทอดการเข้าถึงน้ำของชุมชนต่างพื้นที่ ต่างปัญหา ที่สามารถสร้างตนเองอย่างเข้มแข็งมาได้เพราะ 'น้ำ' เมื่อพวกเขาเข้าใจศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำของพระราชาที่สอนให้ เข้าใจ เข้าถึง น้ำในแผ่นดินที่ตนอาศัยอยู่ จึงจะเกิดการพัฒนาได้ โดยเริ่มจากการสอนให้ชาวบ้านทำ 'แผนที่น้ำระดับตำบล' เพื่อตามหาว่า น้ำมาจากไหน และน้ำไปไหน

การทำแผนที่น้ำระดับตำบลจึงเป็นจุดเริ่มของการบริหารจัดการน้ำชุมชนทั่วประเทศ เรื่องราวของพื้นที่น้ำแล้ง น้ำหลากสู่เครือข่ายอ่างพวงของชาวอีสานที่จังหวัดบุรีรัมย์ การปรับพื้นที่นาข้าวแล้งน้ำสู่คลองแก้มลิงร่องสวนของชาวทุ่งรังสิต การจัดการป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืนของชาวห้วยปลาหลด จังหวัดตาก และบ้านดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี รวมไปถึงการตามหาน้ำบนฟ้า และน้ำใต้ดิน ทุกๆ พื้นที่มีจุดร่วมที่เป็นหัวใจของความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำ ก็คือ ความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทุกวันนี้ แนวพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำของในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้กลายเป็น ศาสตร์พระราชา ที่ทั่วโลกยอมรับ เดินทางมาศึกษา และนำไปปรับใช้ในนานาประเทศ

ติดตามชมรายการศาสตร์พระราชา ตำราสร้างชีวิต วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 21.10 – 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน